Voor de opvang van leerlingen voor en na schooltijd werken wij samen met verschillende aanbieders. Op deze pagina vindt u de lijst van aanbieders van kinderopvang met hun contactadressen.

Vaak geven kinderopvangorganisaties ook voorschoolse educatie. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op deze zogenaamde voorschool. De voorschool stimuleert de taalontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en is daarom een goede voorbereiding op de basisschool. Wij werken samen met Voorschool Lukas.  

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met verschillende aanbieders:

​​
Kidspaleis
Osdorper Ban 138
1069 ZR Amsterdam
Telefoon: 020 7371707
info@kidspaleis.nl
www.kidspaleis.nl


Oogappel
Saaftingestraat 314 A-B
1069 BW Amsterdam 
Telefoon: 020 6673833
info@kinderopvangdeoogappel.nl
www.kinderopvangdeoogappel.nl


Partou kinderopvang

Meer en Vaart  286
1068 LE Amsterdam 
Telefoon: 020 - 6198002 
meerenvaart@partou.nl
www.partou.nl


BSO Ons Dorpje
Tussenmeer 70
1069 DS Amsterdam
Telefoon: 020 6671313 - 0624174074
onsdorpje@hotmail.com
www.kinderopvangonsdorpje.nl


Caleido Kidzz Osdorperban
Osdorper Ban 840
1069 ZR Amsterdam
Telefoon: 0206101060
www.caleidokidzz.nl


‘t Zonnehoekje

Tussenmeer 377c
1069 DR Amsterdam
Telefoon: 020 6100287
www.zonnehoekje.com