Wij zijn een Gezonde School. Gezonde kinderen presteren beter. Gezond gedrag en een gezonde omgeving moet de normale situatie zijn voor onze leerlingen. Daarom hebben wij met elkaar afgesproken dat wij zo gezond mogelijk eten en drinken en zoveel mogelijk bewegen. 

 

Eten en drinken

Groente-/fruitmoment
De leerlingen eten rond 10:00 uur een stukje fruit of groente. Bij de lagere groepen is het fijn als “moeilijk” fruit/groente vooraf gesneden wordt. In de groepen 5 t/m 8 mogen de leerlingen zelf bepalen wanneer zij hun fruitmoment hebben. 

Lunchen 
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gezond lunchen. Rond 12.00 uur eten alle leerlingen een gezonde, zelf meegebrachte lunch. ​​Dit houdt bij ons op school in: een broodsoort met beleg naar keuze. Croissantjes, kaasstengels, pizza’s en cakejes etc. zijn niet toegestaan.    

Traktaties 
Uw kind hoeft niet te trakteren op school. We zorgen ervoor dat als de verjaardag gevierd wordt in de klas uw kind in het zonnetje komt te staan.

Drinken 
De leerlingen op de Lukasschool drinken water, thee of melk. Andere dranken zoals vruchtensap en Wicky zijn niet toegestaan, omdat deze veel suiker bevatten. We volgen hierin het advies van de GGD en de Jeugdtandverzorging. 

De kinderen krijgen een bidon van Jump-in om water te drinken. De bidon mag op meerdere momenten van de dag gebruikt worden. Op vrijdag (mag ook vaker) nemen de leerlingen de bidon mee naar huis om deze schoon te maken. Op maandag nemen de kinderen de bidon weer mee naar school. Een bidon lenen van iemand anders is niet toegestaan. 


Bewegen

Buitenspelen
Alle leerlingen spelen actief buiten met daarvoor aangeschaft materiaal. Alleen met een doktersverklaring worden hierop uitzonderingen gemaakt. We maken gebruik van ons binnenplein, het dakterras, het zijplein (Steelvlietplein), FIT veld (aan de zijkant van de school) en het Botteskerkplanstoen (oa. Johan Cruijffcourt).

DSC 0208

 

Sportcoach
Meester Sjoerd is onze sportcoach. Hij is goed bekend met de sportverenigingen in de wijk. Wanneer hij in de les talenten ontdekt of wanneer een leerling enthousiast is over een sport, helpt hij de leerling een passende sportclub in de buurt vinden. Mocht dat nodig zijn, helpt meester Sjoerd ook bij de aanmelding en een aanvraag bij het Sportfonds. Voor vragen is hij te bereiken via s.degenkamp@askoscholen.nl

Gymlessen
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week 45 minuten gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kleuters hebben dagelijks  meerdere beweegmomenten, waarvan een keer per week een gymles van de vakleerkracht in de gymzaal, en een keer per week een gymles van de eigen leerkracht in de speelzaal.  

Remedial Teaching
In groep 3 krijgen de leerlingen een korte motorische test volgens het LeerlingVolgSysteem Bewegen en Spelen. Mocht daaruit naar voren komen dat 'extra' gymmen (Motorische Remedial Teaching) noodzakelijk is, dan neemt de vakleerkracht bewegingsonderwijs contact met de ouders op en krijgt deze leerling tijdens school extra gym aangeboden.

Gym+
Gym+ is voor leerlingen die niet goed meekomen in de reguliere gymles. Met gym+ krijgen zij (weer) plezier in sporten/bewegen en ervaren ze succeservaringen, waardoor het zelfvertrouwen in bewegen toeneemt. Hierdoor vinden zij weer aansluiting bij het reguliere sport- en beweegaanbod. De vakleerkracht bewegingsonderwijs selecteert de leerlingen die in aanmerking komen voor Gym+ en gaat hierover in overleg met ouders en leerkracht. 

Schoolzwemmen
Goed kunnen zwemmen kan van levensbelang zijn. Daarom doen al onze leerlingen in groep 5 mee met schoolzwemmen in het Sloterparkbad. Er wordt iedere donderdagmiddag gezwommen. De leerlingen vertrekken samen vanaf de school met de bus naar het zwembad. De leerkracht gaat mee en zorgt voor de begeleiding in het zwembad. Rond 14:45 uur worden de leerlingen door de bus weer afgezet voor de school. Schoolzwemmen is gratis. 

Naschoolse sportactiviteiten door Jump-in 
Na schooltijd kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten die in de gymzaal plaats vinden. Dit wordt georganiseerd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs meester Sjoerd en Jump-in. Ieder schooljaar organiseren we drie blokken met sportactiviteiten voor elke bouw. Een blok duurt acht weken. De activiteiten zijn een keer per week. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor per blok opgeven via de link die zij ontvangen in Parro. De kosten per blok zijn €10,-. Ouders met een Stadspas kunnen betalen via de scholierenvergoeding.