Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen. Het liefst communiceren we persoonlijk met ouders, door een gesprek in school of op ons plein. Lukt dat niet, dan bellen we of we sturen een persoonlijk bericht via de digitale app Parro. Alle groepscommunicatie gaat ook via Parro. Daarnaast informeren wij ouders tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van elk schooljaar, de oudergesprekken, via onze maandelijkse nieuwsbrief, de socialmediakanalen en onze website. 

Parro

Parro is ons digitale communicatiemiddel. Via e-mails en berichten via de gratis app blijven ouders op de hoogte van alles wat voor hen relevant is. Ouders kunnen ook zelf afspraken inplannen met leerkrachten en contact leggen met andere ouders en betrokkenen. Inloggen kan via pc, laptop of tablet.

Elke ouder krijgt per kind een koppelcode voor Parro (mits het emailadres bekend is bij de school). Door de koppelcode wordt het e-mailadres geactiveerd en kan er vanuit de school direct informatie worden doorgegeven. 

Parro Logo

Download Parro voor Android, of iOS
Heeft u nog geen account? Neem dan contact op met de administratie:
lukas.info@askoscholen.nl of telefoon: 020-6190966.

 

Ouderportaal

Het Ouderportaal is hét portaal waarmee wij ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind naast de al bestaande voortgangsgesprekken. U kunt real-time toetsresultaten of absenties inzien. Ook wordt het portaal gebruikt om ouders zelf verantwoordelijk te maken voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens van de leerling. Hier leest u hoe.


Oudergesprekken

Wanneer een leerling gestart is op school wordt er een afspraak gemaakt met de leerkracht voor een theegesprek bij de leerling thuis waarbij de leerkracht kennis maakt met de leerling en de ouders.

Aan het begin van elk volgend schooljaar zijn ouders welkom op school bij de kennismakingsgesprekken met de leerkracht van hun kind. Ook de leerling zelf is aanwezig bij dit gesprek. Samen bespreken kind, ouder en leerkracht waar het kind goed in is, wat het kind leuk vindt en of het kind het naar zijn/haar zin heeft op school. 

Gedurende het schooljaar zijn er nog eens drie oudergesprekken tussen ouder en leerkracht waarin de ontwikkeling van het kind besproken wordt. Wanneer er tussendoor opvallendheden of vragen zijn vindt er soms tussendoor een oudergesprek plaats. 


Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws vanuit de school. De nieuwsbrief wordt op de website geplaatst. Via Parro en Facebook wordt de link naar de ouders verspreidt.

Informatieavond

Voor de ouders van groep 8 is er een informatieavond over de Kernprocedure, waarin uitgelegd wordt hoe de weg bewandeld wordt naar het voortgezet onderwijs en wat er van ouders, leerlingen en scholen verwacht wordt.

 

Social media

Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, moois, interessants op school. Hier kunnen ouders van meegenieten via social media (Facebook, Instagram en Twitter). Wij posten hier regelmatig leuke kiekjes en interessante weetjes. Volg ons!


Klachten/vragen

Als een kind thuiskomt met een klacht over een andere leerling, of als een ouder een klacht heeft over een andere leerling van de school wordt dit altijd eerste met de betreffende leerkracht(en) besproken. Ouders spreken op onze school tijdens schooltijd nooit andere leerlingen aan als het gaat om een conflict met hun eigen zoon of dochter.​

Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij zijn een transparante organisatie, die met elke vraag tracht iets te doen. Ouders kunnen met hun vraag terecht bij de leerkracht of bij de directeur. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en afhankelijk van de aard van de vraag en het gesprek volgt een passende actie. Soms zal de directeur Onderwijs&Ontwikkeling van de ASKO hierbij betrokken worden.

In bijzondere gevallen wordt de Klachtencommissie van de ASKO ingeschakeld. Voor klachten op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie kunnen ouders terecht bij de contactpersonen van de school: Aicha R’Gui en/of Helianthe Felter. Zij beoordelen of een vraag binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan de klachtencommissie. ​

​De klachtenregeling van de ASKO is hier in zijn geheel te lezen.
De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencom​missie Onderwijs​. ​