Voor te veel Amsterdamse kinderen is het moeilijk om goed mee te komen op school. Dat kan bijvoorbeeld komen door een taalachterstand, een lastige thuissituatie of de opleiding van hun ouders. Zonder hulp lopen deze kinderen een achterstand op die bijna niet meer in te halen is.  

De Lukasschool werkt al jaren hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Ook Gemeente Amsterdam heeft kansengelijkheid hoog op de agenda staan. Een aantal Amsterdamse scholen, waaronder de Lukasschool, heeft nu vanuit de gemeente een subsidie ontvangen om zich te ontwikkelen tot ‘Amsterdamse Familie School’.

Een Amsterdamse Familie School biedt ondersteuning aan het hele gezin door samen te werken met verschillende maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, sport, armoedebestrijding en zorg.

Wij geven onze Amsterdamse Familie School vorm aan de hand van drie pijlers:

 

1. Rijke dag van het kind: sport-, cultuur- en talentontwikkeling.

We willen onze leerlingen de wereld laten ontdekken en onbevreesd in het leven laten staan; vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om ieders talent de ruimte te geven, organiseren we tijdens en na schooltijd een breed scala aan cultuur- en sportactiviteiten. Daarnaast faciliteren we extra taal-, reken- en studiebegeleiding.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u hier.

 

KRUIS 1

 

2. Ouders als partner: we doen het samen

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij wat er speelt op onze school. Vanuit partnerschap tussen ouder en school kijken we samen met hen naar hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen en begeleiden. Ouders kennen hun kind immers het beste. Wanneer daar behoefte aan is, bieden we ouders handvatten bij de ondersteuning, opvoeding en vorming van hun kind(eren). Ook nodigen we ouders uit hun talenten, beroep, kennis en culturele achtergrond te delen tijdens activiteiten binnen de school.

Meer informatie over dit partnerschap vindt u hier.

 

KRUIS 1

 

3. De basis van gezin en familie: ondersteuning vanuit het Familie Service Punt

Samen met onze partners Ouder- en Kindadviseurs (OKA) en SEZO Maatschappelijke Dienstverlening begeleiden we ouders en gezinnen vanuit het Familie Service Punt. Families kunnen aankloppen met grote en kleine vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren). Maar ook voor hulp rondom het aanvragen van een Stadspas, een gratis computer, of het invullen van papierwerk.

Meer informatie over het Familie Service Punt vindt u hier.

 

KRUIS 1