Sport-, cultuur-, en talentontwikkeling

Naast het zorgen voor een stevige basis willen wij onze leerlingen hun talenten laten ontdekken en ze de kans geven deze verder te ontwikkelen. Daarom organiseren we tijdens én na schooltijd een breed scala aan cultuur- en sportactiviteiten en faciliteren we extra taal-, reken- en studiebegeleiding.

 

Het programma voor schooljaar 2022/2023:

poster NSA klein

 


Sport

Als Gezonde School staat bewegen hoog bij ons in het vaandel. Samen met onze leerlingen en Jump-in hebben we een naschools sportprogramma samengesteld. Leerlingen kunnen zich per blok van acht weken opgeven om wekelijks na schooltijd te sporten in onze gymzaal. Voetbal, dans, basketbal, judo, kickboksen: voor elk wat wils. Wanneer een leerling enthousiast is geraakt en meer wil sporten, helpt onze sportcoach meester Sjoerd bij het vinden van een leuke club in de buurt. En mocht dat nodig zijn, ook bij de inschrijving.

sjoerd

Meer informatie over hoe wij via sport en bewegen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen leest u hier.

 


Cultuur

Cultuuractiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van goed onderwijs. Kinderen leren te reflecteren op zichzelf en de wereld om zich heen.

Muziekles
Alle groepen krijgen om de week drie kwartier muziekles van Muziekschool Amsterdam. Denk hierbij aan bewegen op muziek, het bespelen van instrumenten en musicallessen. Muziekonderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen én stimuleert de emotionele intelligentie.

Kunstlessen
In samenwerking met De Rode Loper op School geven we kunstlessen rondom verschillende (vaak maatschappelijke) thema’s. In deze lessen is veel ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, plezier en het creatieve proces. Minimaal een keer per jaar bezoekt de klas een museum dat aansluit bij het thema van de kunstlessen.

Ontwerp & techniek
De groepen 5 tot en met 8 krijgen om de week anderhalf uur ontwerp- en technieklessen door een vakdocent van The Beach: een Amsterdamse organisatie die zich richt op culturele en innovatie-projecten.

Open podium
Meerdere keren per jaar houden we een open podium. De leerlingen laten hun medeleerlingen en leerkrachten zien welke talenten ze in huis hebben. Zang, muziek, dans: alles mag!

Smaak te pakken
Tijdens de themamaand ‘Smaak te pakken’ gaan de leerlingen aan de slag met alles wat met voedsel te maken heeft. Dit project ziet voeding als een universele schakel tussen cultuur (mensen, taal en hun geschiedenis) en de natuur (biologie, aardrijkskunde). Als je over voedsel praat heb je het over de basis van ons bestaan. Daarom is de basisschool een geschikte plek voor voedseleducatie. 

Naschoolse cultuuractiviteiten
Wij organiseren onze naschoolse cultuuractiviteiten. Net als de sportactiviteiten kunnen onze leerlingen zich per blok van acht weken opgeven voor een wekelijkse activiteit op school. Er kan worden gekozen voor o.a. theater-, muziek, kunst- en animatielessen.

En ook hier geldt dat leerlingen die zich verder willen ontwikkelen, hulp krijgen bij het vinden van een passende cultuurorganisatie in de buurt waar zij lessen kunnen volgen. Onze cultuurcoach meester Nico kent ontzettend veel kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam Nieuw-West en weet voor iedereen wel een plek te vinden om zich buiten school verder uit te kunnen leven.

 

 


Extra leren

Soms kan een kind wat extra ondersteuning gebruiken en soms wil het uit leergierigheid meer uitgedaagd worden. Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn er daarom (naschoolse) leerprogramma’s die in deze behoeften voorzien. Wij werken hierin met succes en plezier samen met het SKC, de stichting die deze programma’s ontwikkelt.

Met het programma ‘Rekenbuddy’s & Taalbuddy's’ geven we ouders handvatten om hun kinderen thuis te helpen met reken & taalhuiswerk. Kleine groepjes leerlingen uit groep 3, 4 en 5 werken met ‘Taal is leuk!’ samen met studenten aan hun taalontwikkeling. In het ‘Leerlab’ krijgen leerlingen uit groep 6 extra begeleiding bij rekenen, computervaardigheden en begrijpend lezen. Groep 7 en 8 worden klaargestoomd op de toekomst met het ‘Mentorproject’. Hierin is aandacht voor verantwoord burgerschap en voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

‘Taal is leuk!’ bestaat uit 15 wekelijkse lessen, het programma Rekenbuddy’s en Taalbuddy's is in totaal 20 uur en wordt twee keer per jaar aangeboden, de andere programma’s lopen het hele schooljaar door.