Wij zien ouders als educatief partners en dat betekent:

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij praten veel met ouders over ontwikkeling en onderwijs en maken afspraken over de manier waarop wij hierin samenwerken.

Om onze school verder te ontwikkelen, zetten we graag de talenten en de kennis van ouders in tijdens allerlei activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld als lid van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, overblijfouder, bibliotheekouder, of als (ervarings)deskundige bij een van de themaprojecten waar de leerlingen aan werken. Denk bij deze laatste bijvoorbeeld aan een ouder die in de klas over een hobby of beroep vertelt. Ook organiseren we maandelijks inspiratieochtenden waar we ideeën en kennis met ouders uitwisselen.


De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vijf keer per jaar. De overlegdata zijn te vinden in de maandelijkse nieuwsbrief.

De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten:

Ouders:
- Mohamed Hajoui, ouder uit groep 5A en 6B
- Rafia Bouzakoura, ouder uit groep 6B
- Fatima Bidri, ouder groep 4A, 5A, 7B
- Asma Moussaoui, ouder uit groep 4B

Leerkrachten: 
- Monique Duin, onderwijs assistent groepen 4
- Amal Oulali,  leerkracht groep 7B
- Desirée Companje, leerkracht groep 4A

Alle ouders en leerkrachten kunnen agendapunten inbrengen. Dit kan door een week voorafgaand aan een vergadering een mail te sturen naar de voorzitter, Amal Oulali.


De Ouderraad (OR)

De OR is de vereniging van ouders van kinderen van onze school. Indien u ouderbijdrage betaalt bent u automatisch lid van de vereniging. Net zoals elke vereniging heeft de OR een bestuur die bestaat uit actieve ouders die graag leuke activiteiten voor en met de school organiseren. 

Vanuit de ouderbijdrage financiert de OR een aantal activiteiten zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek, voorstellingen en alle andere zaken, die een school net even leuker maken. Naast het financieren organiseren ze ook actief​ een aantal activiteiten​ voor jong en oud. 

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden en ouders die mee willen helpen. Aanmelden kan door te mailen naar lukas.or@askoscholen.nl


Inspiratieochtenden

Maandelijks organiseren wij inspiratieochtenden waarin we kennis, ervaring en ideeën met ouders uitwisselen. Iedere maand staat er een thema centraal zoals ‘gezond eten’, ‘de mogelijkheden van de Stadspas’, of ‘lezen met je kind’. Deze thema's worden aangedragen door ouders. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom, de toegang is gratis.


De Ricardo van Rhijn Foundation & Overblijfouders

Op de school hebben wij een continurooster. De leerlingen lunchen met de groepsleerkracht en gaan vervolgens 30 minuten naar buiten toe onder begeleiding van de RvRF (Ricardo van Rhijn Foundation) en overblijfouders. Gezamelijk verzorgen zij de overblijf, waarbij de RvRF het geheel organiseert. 


Bibliotheek

Voor de bibliotheek zijn wij op zoek naar hulpouders, die de kinderen kunnen helpen bij het innemen en uitlenen van de boeken. U kunt meer informatie krijgen door contact op te nemen met juf Desirée.


Hulpouders die helpen in en om de klas

Soms kunnen de leerkracht wel wat extra handen en ogen gebruiken. Bijvoorbeeld bij feestjes, excursies en het opruimen en schoonmaken van de klas. Ook hierbij doen wij graag een beroep op de ouders. De leerkracht zal via Parro aangeven wanneer er ouders nodig zijn.


(Ervarings)deskundigen tijdens themaprojecten

Een voorbeeld hiervan is de themamaand 'Smaak te pakken'. Ouders helpen bij verschillende (kook)activiteiten en presenteren de eetgewoontes van hun land van herkomst als afsluiting van het project. 


Open podium

Met regelmaat organiseren wij een Open Podium. Leerlingen treden op voor hun medeleerlingen, de leerkrachten en ook de ouders zijn van harte welkom om te komen bewonderen.


Kijkje in de klas

Enkele keren per jaar zijn ouders welkom in de klas. Zo proeven zij de sfeer in de klas en kunnen zij zien en ervaren hoe hun kind onderwijs krijgt. 


Actieve inloop

Op verschillende ochtenden hebben de kleuterklassen een 'actieve inloop' waarbij ouders met hun kind samen aan de slag gaan met de werkjes. Ouders worden door de leerkrachten op de hoogte gesteld via Parro.