Met de vrijwillige ouderbijdrage organiseert de Ouderraad allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek en theatervoorstellingen die een school net even leuker maken. De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage kan betaald worden via de stadspas. 

De ouderbijdrage is door de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50,- per kind. Bij drie kinderen of meer op school is de bijdrage voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.

 

De ouderbijdrage betalen

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage kan op drie manieren betaald worden:

  • Contant bij de administratie

  • Stadspas met groene stip

    Ouders met een Stadspas met groene stip kunnen de ouderbijdrage betalen met deze pas. Belangrijk is wel om te vermelden dat ouders in het bezit van een Stadspas en drie kinderen of meer hebben wel €150 betalen, omdat wij niet €25 terug kunnen geven.

  • Overmaken via bankbetaling

    Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL41 INGB 0668759380 (t.n.v Stg AmsSamnw. KathBsissch inz St Lukas OR) o.v.v. de naam en de groep van de leerling.