Wij zien ouders als eductieve partners en vinden het daarom belangrijk om goed met hen samen te werken. Een van de manieren waarop we dit partnerschap vormgeven is het organiseren van maandelijkse inspiratieochtenden voor ouders. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom, de toegang is gratis.

Tijdens deze bijeenkomsten informeren we ouders en wisselen we kennis en ideeën uit. Iedere maand staat er een thema centraal zoals ‘gezond eten’, ‘de mogelijkheden van de Stadspas’, of ‘lezen met je kind’.  De thema’s worden gekozen door een team van ouders en leerkrachten.

De inspiratieochtenden vinden op donderdagochtenden (zie jaarkalender) plaats van 08.45 tot 09.45 uur in het Familieservicepunt.