Wij heten uw kind graag welkom op onze school. Rond de dag dat uw kind drie jaar wordt, ontvangt u als ouder van de Gemeente Amsterdam het formulier waarop de voorkeur voor de basisschool aangeven kan worden en een brochure met uitleg over het toelatings​beleid. Aanmelden kan alleen door dit voorkeursformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

In deze anim​atie ‘Naar de basisschool' van de gemeente​ worden de stappen duidelijk uitgelegd. Onder het filmpje kunt u alle stappen nog eens rustig doorlezen.Aanmeldprocedure

Hieronder leest u meer over de stappen die komen kijken bij het aanmelden van uw kind op de basisschool.


Sluitingsdata voor aanmelden

Geboortedag kind:

 • Van 1 september t/m 31 december 2018: aanmelden voor 3 maart 2022

 • Van 1 januari t/m 30 april 2019: aanmelden voor 2 juni 2022

 • Van 1 mei t/m 31 augustus 2019: aanmelden voor 3 nov 2022


Stadsbreed gelijk toelatingsbeleid

Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. 


Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school.

Door op sch​oolwijzer.nl de postcode en het huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind in te vullen, is te zien op welke school uw kind de voorrang geldt. ​Bij voorrang op verschillende locaties, kunt u zelf kiezen welke locatie uw eerste voorkeur heeft.


Aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, dient u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. Het voorkeursformulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer deze gegevens zorgvuldig en verbeter deze zo nodig. Op het formulier kunt in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen invullen, dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.

Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat het voorkeursformulier bij ons wordt ingeleverd. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Ook wanneer uw kind naar de voorschool van onze school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

Zodra wij uw formulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding. U dient dit bewijs van aanmelding zorgvuldig te controleren en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 •  uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

 •  uw kind zit op een IKC;

 •  de voorgedrukte gegevens op het formulier zijn niet correct;

 •  U gebruikt een formulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van het kind.

Voorkeursformulier kwijt?

Voorkeursformulieren zonder voorgedrukte gegevens zijn hier te downloaden  Voorkeursformulier basisschool 2021-2022.pdf . Wanneer u gebruik maakt van een voorkeursformulier zonder voorgedrukte gegevens, dient u een adresbewijs mee te nemen, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.


Een plaats op de basisschool
​​​​

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november (​onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen) de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende van de opgegeven voorkeurschool/-scholen.


Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).

 2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

 3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;

 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;

 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool;

 6. Het kind heeft geen voorrang op deze school.


Inschrijven

​Als uw kind op tijd is aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. ​Pas daarna is de inschrijving definitief en is uw kind verzekerd van de plaats op de school.


Wenprocedure

Kinderen die 4 jaar worden, stromen gedurende het gehele jaar in, met uitzondering van de laatste maand van het schooljaar. Kinderen die in die maand 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie.

In de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind,​ mag het vier dagdelen komen wennen bij ons op school. De leerkracht neemt contact met u op om de wendagen af te spreken. Ook zal de leerkracht een afspraak maken voor het intakegesprek. Kinderen die op de Voorschool Lukas zitten, komen met de leidsters wennen en de leidsters zorgen, na toestemming van de ouders, voor een ‘warme overdracht’ richting de kleutergroepen van onze school.​


Meer informatie
  

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  
Op de website van het BBO bboam​sterdam.nl​ vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.


Verhuizer / zij-instromer?

Bent u verhuisd naar Osdorp en op zoek naar een school of wilt u overstappen naar onze school? Dan is het belangrijk om te melden dat wij niet in alle groepen plek hebben. Tip: bel eerst de school voordat u langskomt. Dit voorkomt een eventuele teleurstelling.