Wij streven naar een schoolomgeving waarbinnen iedereen zich veilig voelt, verschillen geaccepteerd en gewaardeerd worden en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar.

Methode 'Leefstijl'

Om deze competenties te ontwikkelen gebruiken wij onder andere de methode ‘Leefstijl’. Deze methode stimuleert niet alleen de emotionele intelligentie maar doordat leerlingen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Onze leerlingen worden door deze methode bewust gemaakt van de normen en waarden, de sociale interacties en het gedrag in onze huidige Amsterdamse maatschappij. Samen met klasgenoten en de leerkracht doen de leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten. Wij geven leerlingen de ruimte en het besef om te leren hier goed mee om te gaan. Dit leren ze niet alleen op een theoretische manier, maar ook begeleid in de praktijk, met vallen en opstaan.

Meer informatie over hoe wij werken aan een veilige omgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers, leest u in onze Gedragscode en ons Pestprotocol.


Pestgedrag melden

Wilt u melding maken van pestgedrag? Vakleerkracht bewegingsonderwijs Sjoerd Degenkamp is onze anti-pestcoördinator. Hij is te bereiken via: s.degenkamp@askoscholen.nl