De Medezeggenschapsraad stelt zich voor:

 

Wie zijn wij?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Lukasschool vervult een cruciale rol in het behartigen van de belangen van ouders, personeel en leerlingen. In dit artikel willen wij, de leden van de MR, ons kort aan u voorstellen en inzicht bieden in onze motivaties om deel uit te maken van dit essentiële team:

 • Fatima Bidri: Mijn naam is Fatima Bidri, ik ben 38 jaar oud, getrouwd en moeder van 4 prachtige kinderen: Ayanoor (11), Noorayne (10), Riyad (8) en Leyna (1).
 • Motivatie: Mijn motivatie om sinds 2020 als ouder deel te nemen aan de MR komt voort uit mijn betrokkenheid als moeder, die graag op beleidsniveau meedenkt over het welzijn van de kinderen. Ik ben praktisch, realistisch en kritisch ingesteld en zoek voortdurend naar constructieve oplossingen. Samen met mijn mede-MR-leden en onze achterban streef ik ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan een stimulerende leeromgeving waarin elk kind gelijke kansen krijgt voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
 • Asma Moussaoui: Ik ben Asma Moussaoui, moeder van twee kinderen en werkzaam als brand marketeer.
 • Motivatie: Mijn motivatie om deel uit te maken van de MR komt voort uit mijn geloof dat het benutten van ieders unieke kracht essentieel is voor de optimale ontwikkeling van elk kind. Om dit te realiseren, is een goede samenwerking tussen leraar, ouder en kind van groot belang. Ik hoop met mijn bijdrage hieraan een positieve impact te kunnen maken.
 • Mohamed: Ik ben vader van Adam en Amira.
 • Motivatie: Mijn motivatie is om samen met het onderwijspersoneel het onderwijs nog verder te verbeteren en de juiste begeleiding aan de kinderen te bieden.
 • Halima: Ik ben Halima, ik ben werkzaam als Projectmanager en ik ben moeder van twee dochters. Ik wil graag mijn expertise en betrokkenheid inzetten voor de school en haar leerlingen.
 • Motivatie: Mijn motivatie om deel te nemen aan de MR van de Lukasschool komt voort uit mijn wens om actief bij te dragen aan een positieve schoolervaring voor alle leerlingen en om betrokken te zijn bij het vormgeven van het onderwijsbeleid. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met andere ouders, leerlingen en de directie om onze schoolgemeenschap te versterken en te verbeteren.
 • Mohamed: Ik ben vader van Adam en Amira.
 • Motivatie: Mijn motivatie is om samen met het onderwijspersoneel het onderwijs nog verder te verbeteren en de juiste begeleiding aan de kinderen te bieden.
 • Emma: Mijn naam is Emma Bode. Ik ben 27 jaar en ik woon in Amsterdam Oud-West. Momenteel ben ik de groepsleerkracht van 4A. Dit is mijn eerste schooljaar op de Lukasschool en tevens het eerste schooljaar waarin ik voltijd een eigen groep draai.
 • Motivatie: Ik heb er heel bewust voor gekozen om op de Lukasschool te werken en werd vooral aangesproken door de potentie en ambitie van de school, maar vooral ook door de hoge ouderbetrokkenheid en het collegiale en gezellige personeelsteam. Middels de MR wil ik een actieve rol betrekken bij de huidige stand van zaken en bovenal de toekomst van de Lukasschool.
 • Sjoerd: Ik ben Sjoerd Degenkamp. Ik woon in Diemen met mijn vriendin en dochter van 1 jaar oud. Dit is mijn 8e schooljaar op de Lukasschool, ik ben vakleerkracht bewegingsonderwijs en sportcoach.
 • Motivatie: Ik voel me na 8 jaar hier werkzaam te zijn zeer betrokken bij de Lukasschool. Het lijkt mij interessant mee te denken over de toekomst van de Lukasschool en hier wil ik graag namens het personeel mijn stem laten horen.

Gezamenlijke motivatie om lid te worden van de MR:

De leden van de MR op de Lukasschool delen een gemeenschappelijke motivatie: wij willen actief bijdragen aan een positieve en effectieve schoolomgeving. Onze betrokkenheid is geworteld in de overtuiging dat samenwerking tussen ouders, personeel en schoolleiding essentieel is voor het creëren van een optimale leerervaring voor alle leerlingen.