Op onze school hebben we een continurooster volgens het '4-lange-dagen-en-één-korte dag-model'.

Dit zijn de schooltijden:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 14.30 uur.​
  • Woensdag van 08.45 uur tot 12.30 uur.​

De school gaat tien minuten voor aanvang van de lessen open, om 08.35 uur.  

Bij binnenkomst ontvangt de leerkracht de leerlingen in de groep. Als de bel gaat, om 08.45 uur, moeten de leerlingen in de klas zijn en beginnen de lessen.

Alle leerlingen lunchen om 12:00 uur in de klas. Deze lunchtijd is een kwartier en wordt ingevuld met lesactiviteiten (voorlezen). Daarna volgt een pauze van 30 minuten. Er is een rooster voor het buiten spelen en het toezicht op de kinderen. Hierdoor kunnen de leerkrachten zelf 30 minuten pauze nemen.