Team

Het team van de Lukasschool bestaat uit enthousiaste, hard werkende en deskundige professionals. Het team is divers. Naast de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten, een zorgteam, innovatoren en een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en beeldende vorming. Achter de schermen werken de directie, de administratie, de conciërge. Er wordt nauw samengewerkt met de leidsters van voorschool Lukas van Impuls.