Wij bieden gratis de cursus Taal & School aan. Wilt u beter Nederlands leren, de rapporten van uw kind beter begrijpen en meer weten over wat uw kind op school doet, kunt u zich hiervoor aanmelden. 

De cursus vindt plaats in het Familieservicepunt naast de school. Elf weken lang komen ouders op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur bij elkaar om samen aan de slag te gaan. Aan de hand van de thema's die op dat moment spelen op school, worden er gesprekken gevoerd en wordt er samengewerkt aan verschillende opdrachten.

Leuk, gezellig en leerzaam!

 

U kunt zich via parro aanmelden.