• Nieuws

MR, aanmelden, formatie, ouderbijdragen, Nationaal Programma Onderwijs

 

Beste ouders, 

Het afgelopen anderhalf jaar is in veel opzichten een bijzondere periode geweest. Voor u als ouder, voor uw kind(eren) en voor alle mensen die werken bij de Lukasschool en die het onderwijs en opvang voor uw kind(eren) verzorgen. We hebben te maken gehad met lockdowns, vele maatregelen, thuisonderwijs, ziekmeldingen, quarantaine, kortom: tal van heftige consequenties van de coronapandemie.  


Dank 

Via deze weg willen wij u namens alle medewerkers heel hartelijk danken voor de begeleiding van uw kind(eren) bij het onderwijs dat zo anders heeft plaatsgevonden dan hoe we dat gewend zijn. Maar juist door deze samenwerking tussen u als ouder en de school hebben we het afgelopen anderhalf jaar de leerlingen goed kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. De brede ontwikkeling van leerlingen waar de Lukasschool voor staat hebben we tijdens corona ook zeker op andere gebieden gezien. De digitale vaardigheden zijn bijvoorbeeld enorm gegroeid en veel leerlingen hebben ook een grotere zelfstandigheid gekregen. Dus hoe moeilijk het afgelopen anderhalf jaar ook was, het heeft ons ook veel nieuwe dingen gebracht!

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. U kunt meepraten door een agendapunt in te brengen per mail of door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.

Wilt u een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl   

Notulen van de vorige vergaderingen vindt u hier.
Het eerst volgende overleg is op: 23 juni.  

We zijn nog op zoek naar nieuwe ouders die in de MR zitting willen nemen. Belangstelling? Neem contact op met onze voorzitter, Amal Oulali. Mail: a.oulali@askoscholen.nl


samenwerken met ouders

 

Aanmelden broertje of zusje 

U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.  

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruikt dan het formulier via deze link.


Belangrijk om te weten:  

Uw kind is geboren tussen:  

Aanmeldperiode schooljaar 2021  

   

1 januari t/m 30 april 2018  

tot en met 10 juni 2021  

1 mei t/m 31 augustus 2018  

tot en met 10 november 2021  

 

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!

 

Formatie 2021-2022

We zijn hard bezig met de indeling voor komend schooljaar. We houden u op de hoogte. 

De laatste woensdag van het schooljaar, woensdag 7 juli van 11.00 uur-12.00 uur, maken de leerlingen van groep 3 tot en met groep 7 kennis met hun nieuwe groep en de nieuwe groepsleerkracht. Voor de leerlingen is het altijd een spannend, maar mooi wenuurtje.  

De leerlingen van groep 1 maken, zodra de formatie bekend is, ook kennis met hun groepsleerkracht. 


Ouderbijdrage + schoolreisje

We gaan dit jaar twee keer op schoolreisje! In september zijn we naar Walibi en de Linneushof geweest. In de week van 14 juni staat het volgende schoolreisje op het programma. We houden het klein en zullen in Amsterdam een leuke dag hebben. U ontvangt meer informatie van de leerkrachten. 

Omdat (de entree van) het schoolreisje betaald wordt van de ouderbijdrage, is het belangrijk dat u de ouderbijdrage vóór 14 juni 2021 betaalt. 

Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Dank hiervoor. 

Heeft u nog niet betaald?

  • Uw kind kan de ouderbijdrage elke dag contant betalen bij de administratie of uw kind kan haar/zijn Stadspas laten scannen. Daarnaast kunt u ’s ochtends bij meester Sebastiaan of juf Aicha - bij de voordeur - de stadspas laten scannen. Het zou zonde zijn om de bijdrage die op de Stadspas staat te laten verlopen, dus laat uw pas scannen. 

  • Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL72 INGB 0668837101 (t.n.v Stg ASKO inz St Lukas) o.v.v. de naam, schooljaar 2020-2021 en de groep van uw kind. 

Bent u financieel niet in staat om de bijdrage te betalen? Dan kunt u in overleg met ons een betalingsregeling treffen. U kunt altijd met ons contact opnemen. 

pexels tuáºn kiát jr 1374509 copyInvallers gezocht!

We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan? Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband binnen onze stichting, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

 

Coronaprotocol 

Er komen – gelukkig – steeds meer versoepelingen. Scholen moeten zich nog steeds houden aan het coronaprotocol:  

  • Verkouden/keelpijn: dan thuis blijven. 24 Uur klachten vrij of na een negatieve GGD test: weer naar school.
  • Is een leerling of leerkracht positief, dan moet nog steeds de hele klas in quarantaine.  
  • Volwassenen houden onderling 1,5 afstand.
  • Er is twee keer per week een testteam op school om de personeelsleden te testen.
  • Alle medewerkers (van overblijf tot directie) hebben een doos met zelftesten ontvangen.
  • Bij terugkomst uit het buitenland wordt een test afgenomen of een quarantaine aangehouden. (Zie de regels van het RIVM).

 Kind coronavirus

 

Nationaal Programma Onderwijs

De gevolgen van corona op kinderen is groot, zeker in het onderwijs. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs in februari 2021 bekend gemaakt dat er extra geld vrij wordt gemaakt om de eventuele (leer)vertragingen van leerlingen in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs. 

Het is aan de scholen zelf om een plan te maken hoe dit geld het best besteed kan worden. Samen met de MR en het team is een plan opgesteld voor de komende jaren. Verwachting is dat het plan voor het eind van het schooljaar goedgekeurd gaat worden.

Hier leest u meer over hoe wij als school omgaan met dit extra geld.

Speciaal voor ouders heeft het ministerie een website geopend: https://www.nponderwijs.nl/ouders

 

Belangrijke data

Via link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 


Vakantierooster 2020/2021

     
  De eerste dag De laatste dag
     

Zomervakantie

Donderdag 8 juli 2021 vanaf 12.00 uur

Vrijdag 20 augustus 2021

 


En, om alvast in uw agenda te zetten: de vrije dagen in het volgende schooljaar 2021/2022

 

 

De eerste dag

De laatste dag 

Studiedagen 

Donderdag 14 oktober 2021 

Vrijdag 15 oktober 2021 

Herfstvakantie 

Maandag 18 oktober 2021 

Vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 

Maandag 27 december 2021 

Vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 21 februari 2022 

Vrijdag 25 februari 2022 

Studiedag *

Vrijdag 18 februari 2022 * 

Vrijdag 18 februari 2022 * 

Studiedag 

Donderdag 14 april 2022 

Donderdag 14 april 2022 

Goede vrijdag + 2e paasdag 

Vrijdag 15 april 2022 

Maandag 18 april 2022 

Meivakantie 

Maandag 25 april 2022 

Vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart 

Donderdag 26 mei 2022 

Vrijdag 27 mei 2022 

2e Pinksterdag 

Maandag 6 juni 2022 

Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 

Vrijdag 15 juli 2022 

Vrijdag 26 aug 2022 

 

* LET OP:  EERDER IS GEMELD DAT DEZE STUDIEDAG OP 28 FEBRUARI GEPLAND STOND. DIT MOET 18 FEBRUARI ZIJN. 

  

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

1491580635-yumminkysocialmedia26_83102.png  facebook_icon-icons.com_66092.png  1491579542-yumminkysocialmedia22_83078.png

 
  

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.