• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad 22 september 2021

 

16.00 – 18.00

Locatie: lokaal Amal

Voorzitter: Amal

Notulist: Desiree

Afwezig: Oscar

Aanwezig: Monique, Kelly, Amal, Desiree, Fatima, Asma, Rafia, Sebastiaan

                                   

Notulen & Jaarverslag schooljaar 2020-2021

 • Notulen van vorige vergadering is akkoord
 • Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021 is akkoord


Voorstellen nieuwe leden                                                                               

 • Monique (medewerker Lukasschool), Kelly (medewerker (Lukasschool), Asma (moeder van 2 kinderen) en Rafia (moeder van 3 kinderen) komen dit jaar de MR versterken. 


Ervaringen start nieuwe schooljaar

Gekke start vanwege quarantaine meerdere klassen. Kennismakingsgesprekken van 10 minuten werden hierdoor als kort ervaren. Kinderen zijn erg blij dat zij weer naar school mogen.


Zaken rond de MR                                           

 1. Wat is de rol van MR?
 2. Adviserende rol, vertegenwoordiging van achterban, meedenkend orgaan, opbouwend kritisch zijn, instemmen op plannen en handhaven van deze plannen.
 3. Wat er in de MR besproken is blijft in de MR. 
 4. Wij mogen overal wat voor vinden, als het maar beleidsmatig is. 
 5. Foto in de hal
 6. Voorstel om 30 september de foto te maken met de fotograaf. Tijdstip 8.30 uur. 
 7. Cursussen MR 
 8. Oscar wilde vorig jaar graag de cursus geldstromen in het onderwijs volgen. Hier komen wij volgende vergadering op terug, vanwege zijn afwezigheid. 
 9. Basiscursus voor Fatima en Asma. Wij wachten even af wat de GMR aanbied. 
 10. Verdieping cursus wordt waarschijnlijk ook aangeboden door de GMR. Even afwachten. 
 11. Etentje
 12. Etentje eind van het schooljaar was erg gezellig, maar vanwege nieuwe leden zouden wij dit graag aan het begin van het schooljaar doen. Plannen na de herfstvakantie. 

  

Covid maatregelen/ Covid beleid

 • Begin schooljaar 6 klassen in quarantaine gehad. Wij hadden hierin de richtlijnen van de RIVM/GGD te volgen. 

Vanaf 25 september geldt:

 • Bij een positief kind in de klas, gaat niet meer de hele klas naar huis. Nauw contact geldt alleen voor kinderen die in de privé sfeer met elkaar in aanraking komen. Dit heeft geen gevolgen voor het thuisonderwijs, want het zieke kind blijft thuis en niet meer de hele klas. 
 • Tijdens de inloop blijft de school nog dicht voor ouders. Wij gaan werken met kijkje in de klas waarbij ouders zich mogen intekenen met een max aantal. 
 • Kleuters – in de toekomst - op vrijdag wel spelinloop
 • Na schooltijd blijft zoals het nu is. Leerkrachten brengen de leerkrachten naar buiten en geven deze af aan de ouders. 
 • Ouders geven aan dat zij eens in de zoveel tijd een kijkje in de klas erg weinig vinden. Zij willen dit graag structureler. Het contact, voortgang en persoonlijke moment met je kind in de klas word echt gemist. Zorgen worden meegenomen naar de volgende vergadering, om te kijken hoe wij dit goed kunnen vormgeven. 

NPO

 • Korte terugkoppeling van besluiten van vorig jaar. 
 • Extra ib-er
 • Meer leerkrachten die dubbel staan
 • Extra passend onderwijsondersteuner 
 • IKC – mentorproject, rekenbuddy’s, taal is leuk/taalbuddy’s


Tijdelijke bonus personeel

 • Dit verloopt via de PGMR. Impuls bonus voor scholen met een achterstand scholen. Een bonus voor al het personeel. 


Data vergaderingen

 • Maandag 8 november 16.00 – 18.00
 • Maandag 17 januari 16.00 – 1800
 • Maandag 14 Maart 16.00 – 18.00
 • Maandag 16 mei 16.00 – 18.00
 • Maandag 20 juni 16.00 – 18.00


Actielijst

 • Fatima verwittigd Oscar over de fotograaf en de nieuwe data van de vergadering in de groepsapp.
 • Fatima neemt het plannen van het etentje op zich. 
 • Amal en Asma verspreiden foto via parro. Zij schrijven samen een stukje voor daarbij (Herkenbaarheid MR). Dit zal extra zijn naast een item in de nieuwsbrief. 


Meenemen naar volgende vergadering

 • Terugkomen volgende vergadering Cursus Oscar.
 • Zicht hebben op hoe ouders weer veilig de school in kunnen. 
 • Trakteren is dat beleid of valt dat onder Covid. Welke keuze maken wij hierin. Kind in het zonnetje is ook een optie. 
 • Hoe vaak wordt de Nieuwsbrief geopend? Sebastiaan komt hierop terug. 


Rondvraag       

 • Intentie uitgesproken om een IKC te worden samenwerking met de voorschool Impuls. Meer zicht aan de voorkant. 
 • Bereikbaarheid leerkrachten via parro en ouders contacten onderling uitstaan.