• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad 26 mei 2021

 

  1. Opening en notulen

De notulen van 7 april zijn goedgekeurd door de MR. Verschillende leden zullen in mei of juni de MR basiscursus volgen. Deze is verzorgd door de ASKO GMR in samenwerking met de AOB. Wij horen positieve geluiden terug van leden die de cursus al hebben gevolgd.

 

  1. Samenstelling MR 2021/2022

Van het personeel zullen Jeffrey Westerhuis en Renée Burgman aftreden aan het einde van huidig schooljaar. Kelly Brugman en Monique Duin zullen toetreden. Vanuit de ouders zullen Fadila en Souad Ibn aftreden. Er zijn via meerdere berichten verstuurd via Parro en groepsleerkrachten naar ouders. Hier zijn tot dusver weinig reacties op gekomen. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben over de taak als MR lid: a.oulali@askoscholen.nl

 

  1. Zichtbaarheid

Door de huidige maatregelen merken wij als MR op dat we minder zichtbaar zijn geweest voor ouders als gehoopt. Afgesproken is dat we de notulen delen via Parro en/of via de nieuwsbrief. Daarnaast zal de MR zich in het schooljaar 2021/2022 buigen over hoe de MR zich meer zichtbaar kan profileren.

 

  1. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Vanuit het Ministerie van onderwijs krijgt elke school een nieuwe subsidie om aan de slag te gaan met de eventueel opgelopen achterstand tijdens de twee thuiswerkperiodes.

Als concept plan van de Lukasschool zal de subsidie geïnvesteerd worden wat de school al in gang heeft gezet. De Amsterdamse Familie School en het schoolplan zullen verder worden uitgebreid en nog steviger worden neergezet. In het plan staan deze punten en investeringen verder uitgewerkt. De MR zal moeten instemmen met dit plan, maar heeft het nu ter inzage en beeldvorming gekregen.

 

  1. Update Amsterdamse Familie School

De projectleider Rosien Schipper heeft de gehele MR een update gegeven over wat er dit schooljaar is gebeurd in naam van de AFS en wat er op de planning staat. Zowel de MR als de projectleider geven aan dat door de Covid-maatregelen niet alles gegaan is zoals gepland. Echter kan er gezegd worden dat de Rijke dag van het kind een succes is. Steeds meer gezinnen hebben de weg naar OKA en Sezo (buurtteam) voor hulp gevonden.

Het Familie Service Punt is in gebruik genomen voor gesprekken met OKA/Sezo en naschoolse activiteiten.

 

  1. Personeel

Alle herstellende medewerkers zijn op dit moment 100% beter gemeld en de school heeft geen langdurige zieken meer.

 

  1. Rondvraag

De MR vraagt aan de directie of de statistieken van de website beschikbaar zijn en welke pagina’s er druk bezocht worden. Deze gegevens zijn op het moment van typen nog niet beschikbaar, maar staat wel in de planning vanuit het bestuur.

De MR vraagt zich af hoe de besteding van het schoolreisje 2020/2021 wordt uitgegeven. De school heeft gekozen voor een feestweek rondom en dichtbij school. Dit vanwege de Covid-maatregelen en omdat een groot deel van de ouders nog niet heeft betaald. Daarnaast is de school aan het begin ook op schoolreis geweest, waarbij school uit eigen budget nog geld heeft moeten bij leggen om te zorgen dat elke leerling mee kon.

De MR wil graag op de hoogte blijven hoe het personeel werkt met St. Leerkracht en welke doelen hier mee zijn behaald.

Voor het schooljaar 2021/2022 zorgt de voorzitter van de mr voor een overzicht van welke vaste bespreekpunten terug komen en wanneer deze worden besproken.

De volgende en laatste vergadering van het schooljaar is op 23 juni 2021.