• Nieuws

Extra geld beschikbaar voor onderwijs: hoe wij dit willen besteden.

Het onderwijs heeft nu al ruim een jaar te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren.

In de media is veel aandacht geweest voor achterstanden die kinderen opgelopen zouden hebben tijdens de corona periode. Over dat woord 'achterstanden' is veel te doen geweest. Op de Lukasschool vinden we het geen passende term. Sommige kinderen hebben wel vertraging opgelopen en dat kan op tal van gebieden zijn; op leergebied, op sociaal emotioneel gebied, qua samenwerken enz. Tegelijkertijd zien we ook bij veel kinderen positieve ontwikkelingen.  

De overheid stelt nu 8,5 miljard beschikbaar via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om het onderwijs te ondersteunen bij herstelprogramma's. Van die 8,5 miljard is 5,8 miljard bestemd voor het primair onderwijs. Dit is incidenteel geld dat voor een periode van 2,5 jaar beschikbaar is. Op deze website vindt u meer informatie over het NPO: https://www.nponderwijs.nl/ouders


Hoe de Lukasschool hiermee omgaat 

Voor een goede, onderbouwde inzet van deze middelen wordt een schoolplan gemaakt. Wat wij belangrijk vinden, is dat we maatregelen inzetten die soms nodig zijn als oplossing voor de korte termijn, voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Wat we nog belangrijker vinden is dat we gaan voor duurzame interventies die over een langere periode van meerwaarde zullen zijn voor het onderwijs en de brede ontwikkeling van de kinderen.  

Tot slot willen wij benadrukken dat onze maatschappelijke opdracht steeds voorop zal staan bij het plan. Het geld wordt ingezet waar het nodig is en komt vooral ten goede aan de brede ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van kwaliteit waar de Lukasschool voor gaat en staat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle medewerkers dit vanuit hun kennis, ervaring en betrokkenheid samen gaan doen.   

 

ondertekeningbestuursakkoord210521

Minister van Engelshoven tekent het bestuursakkoord Nationaal Programma Onderwijs