• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad 7 april 2021

16.00 – 17:30 

Locatie: Online

Voorzitter       : Amal

Notulist           : Desiree

Aanwezig: Fatima, Fadila, Oscar, Desiree, Renee, Amal (+Sebastiaan)

Afwezig: Souad, Jeffrey,  

 

  

 1. Opening van de vergadering

 • Amal: Jeffrey ziek, Souad afgemeld

 1. Notulen

 • Notulen van vorige bijeenkomst goed gekeurd. 

 1. MR Herverkiezing

 • Er is gesproken over de MR herverkiezingen. Er komt plek voor personeelsleden en er komt plek in de oudergeleding. De informatie zal via parro verstuurd worden en bij meer aanmeldingen volgen er verkiezingen. De verkiezingen zullen dit schooljaar nog plaatsvinden. 

 1. Besteding MR budget

 • Er is budget voor de basiscursus voor Mr leden. Een aantal van de huidige MR leden moeten deze cursus nog volgen en de nieuwe leden worden hierin meegenomen. 

 1. Werkdrukgelden + werkverdelingsplan

 • Binnen het personeel zal er een enquête worden uitgezet over de besteding van de werkdrukgelden. 

 

 1. Jaarplanning 21-22 en meerjarenurentabel

Er is gesproken over de jaarplanning van schooljaar 2021-2022. Deze is goedgekeurd worden door de MR. Het meerjarenurentabel is ook besproken en het belangrijkste punt was het thuisonderwijs en hoe dit word weggezet. Dit is moeilijk weg te zetten en hier wordt nog verder naar gekeken. 

 

 1. Nationaal Onderwijs Programma / VLOA

 • Er is gesproken over meerdere subsidies en hoe deze worden ingezet t.b.v. de Lukasschool en het onderwijs. De plannen die hiermee samenhangen moeten worden goedgekeurd in een volgende vergadering. Amsterdamse Familieschool hoort ook bij deze subsidie en de projectleider zal hier in de volgende vergadering nadere toelichting op geven. 

 

 1. Personeel

 • Leerkracht 5A is in verwachting.

 

 1. Quarantaine

Enkele klassen zijn de afgelopen periode in quarantaine geweest en er is gesproken over de berichtgeving hiervan. Deze wordt door de MR als fijn ervaren, wel werd geconstateerd dat de testbereidheid laag is. 

  

 1. Vergadering 26 mei 2021

 • op de agenda voor volgende vergadering komt de Amsterdamse familieschool, verdere gesprekken over de subsidies, cursus voor de MR en MR verkiezingen.