• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad woensdag 10 februari 2020 

16.00 – 17:30 
Locatie: Online
Voorzitter : Amal 
Notulist : Jeffrey  
Aanwezig: Allen 

 

MR: 16.00 – 16.30 

1 Opening van de vergadering 
• Amal: Fijn dat iedereen bij de spoedvergadering vorige week aanwezig was. Kritisch meegedacht en samen tot een oplossing gekomen. 
• Heropstart: Leerlingen blij om weer op school te zijn, elkaar weer te zien. 

Notulen 
• Notulen 4 november goed gekeurd. 

Veiligheidsplan
• Instemming verleend.  
• (Voor een duur van twee jaar)  


Rondvraag 
• Trakaties/covid regels: Wat is de reden en wanneer kan dit weer worden opgepakt? 
◦ Reden: Om onderscheid tussen ouders te voorkomen, extra maatregelen ‘corona proof’ bemoeilijkt het voor een deel van onze ouders, de keuze is beperkter dan voorheen; winkels dicht. 
◦ Als winkels weer open gaan en het trakteren weer toelaatbaar wordt gevonden komt het zeker terug. 
◦ Alternatief om toch jarig te voelen: Kaart in de klas, keuze van de jarige leerling om wat leuks te doen/kiezen in de klas. Spelletje e.d. 

• MR budget: 

◦ Budget is vastgesteld door de GMR 
◦ Budget is vooral voor MR scholing cursus aangeboden vanuit de GMR en/of AOB. 

 

MR + Sebastiaan 

Thuisonderwijs/covid 
• Positief geluid vanuit leerkrachten. Leerlingen zijn goed teruggekomen. Kunnen de draad voor het grootste gedeelte weer oppakken. 
• Nu in de klassen bezig met peilen hoe de klas ervoor staat betreft onderwijs en sociaal. 
• Derde golf wordt voorspeld; hopelijk blijven we open met de huidige aanpassingen, maar de tijd zal het leren. 

Afname cito: 
◦ Cito zal worden afgenomen met als doel weer de beginsituatie in kaart te brengen. 
◦ Bepaald door het BBO dat de cito toetsen wel moeten worden afgenomen. 
◦ De periode tussen de M-toetsen en E-toetsen is nu verkort. Hoe zal hier rekening mee worden gehouden? 
• Aanbod was goed, kleine instructiegroepen waren fijn.
• Tips: 

◦ Elke groep heeft het online contactmoment nodig. Groepen met alleen instructiefilmpjes hebben het anders ervaren. Het contactmoment wordt als zeer waardevol ervaren zowel door de ouder als door de leerling zelf. 
◦ Indien haalbaar iets meer ruimte tussen de online momenten, zodat leerlingen daadwerkelijk aan de verwerking toekomen. 
 
Begroting 
• Antwoord gekregen over vooraf gestelde vragen binnen de MR vergadering. 
• Sommige subsidies al toegekend, andere nog niet uitgekeerd of in aanvraag. 

• Subsidies zoals conciërge, vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn zekerheden. 
• Eind schooljaar weer nieuwe begroting. In de min staan mag niet volgens de raad van toezicht. Geld wat over is, vloeit naar de reserves. 
◦ Beleid ASKO; geld in reserves worden na 5 jaar afgeroomd en ASKO breed ingezet 
• Wens vanuit het team om geld in te zetten op coaching, startende leerkrachten en begeleiding in de zorgcyclus. 
• Subsidie voor SKC projecten, taal is leuk e.d. staan deze stil door covid, of gecontinueerd? 
◦ Deze projecten gaan nu door in een online vorm. Ook hier, waardevoller om elkaar daadwerkelijk te zien dan instructie filmpjes.