• Nieuws

Corona update, nieuwe lokatie Familie Service Punt, schoolreisje, nasschools programma

 

Beste ouders,  

We hebben u veel te vertellen, dus weer een volle nieuwsbrief. U leest hieronder onder andere over de laatste stand van zaken wat betreft de coronamaatregelen op school, de nieuwe locatie (naast de school) van ons Familie Service Punt en over het schoolreisje dat dit jaar niet doorgaat, maar waarvoor een heuse feestweek voor in de plaats zal komen. Lees dus snel verder!

 

Corona update

Het aantal positieve testuitslagen is de afgelopen weken helaas opgelopen. Op dit moment zijn er nog twee groepen in quarantaine. Groep 3A en groep 5B mogen vanaf komende dinsdag weer naar school, uitzonderingen natuurlijk daargelaten en we hebben afgelopen tijd vier andere groepen in quarantaine gehad. 

Wat ons betreft is het op dit moment nog niet nodig om de school te sluiten, ook dit bevestigt de GGD. We merken wel dat de testbereid erg laag is onder ouders. U kunt vanaf de 5e dag (na laatste contact met positief getest persoon) uw kind laten testen in een speciale kinderteststraat. Wij zouden dit erg fijn vinden als u uw kind toch laat testen, omdat wij anders uw kind 10 dagen missen op school en dit zijn invloed heeft op het onderwijs. Het is ook belangrijk dat u uw kind niet met verkoudheidsklachten naar school stuurt. We moeten dagelijks ouders bellen om hun kind op te laten halen.

Gelukkig zien we dat kinderen die positief getest zijn, weinig tot geen klachten hebben, waardoor kinderen ook, na de verplichte quarantaineperiode, snel weer terug zijn. 

Na twee eerdere periodes waarop er thuisonderwijs was, is dit de derde keer in een jaar waarop onze school behoorlijk door de corona (maatregelen) getroffen wordt. We zijn zeer blij dat in deze lastige tijden iedereen meedenkt en doet wat het beste is voor zijn of haar kind(eren) en we hebben hier begrip voor. Ook zijn we trots op de leerkrachten die op dit moment fysiek en thuisonderwijs zo goed mogelijk proberen vorm te geven. Het is op dit moment nog steeds roeien met de riemen die we hebben, maar zowel kinderen, ouders als leerkrachten doen binnen de gestelde mogelijkheden erg hun best! Onze dank hiervoor.

 

 Kind coronavirus

    

Rapportgesprekken via Teams

Nadat alle kinderen hun rapporten mee naar huis hebben gekregen, zijn de rapportgesprekken met de ouders allemaal via Teams gehouden. We zijn blij dat we alle ouders op deze manier toch hebben kunnen spreken en willen u bedanken voor uw betrokkenheid. 

 

Naschoolse cultuur- en sportactiviteiten

Het tweede blok naschoolse activiteiten heeft helaas niets plaats kunnen vinden. Het derde blok willen we heel graag laten doorgaan. We stellen de start daarom iets uit: vanaf 10 mei zullen de activiteiten gaan starten. Alle sportactiviteiten zullen in de buitenlucht plaatsvinden. De cultuuractiviteiten zullen ook coronaproof worden georganiseerd. De inschrijving voor blok 3 start binnenkort. De leerlingen krijgen een informatieflyer mee naar huis en we houden u op de hoogte via Parro. 

 

naschoolse plaatjes

 

Taal is Leuk! weer begonnen

Inmiddels is het tweede blok Taal is Leuk! weer begonnen. Dit naschoolse lesprogramma voor groep 3 en 4, dat we samen met Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) aanbieden helpt leerlingen op een speelse en creatieve manier beter lezen en schrijven. Iedere week zullen kleine groepjes leerlingen samen een begeleider van het SKC samenkomen om extra te werken aan hun taalontwikkeling.

 

Familie Service Punt: nieuwe lokatie geopend

U heeft het misschien al gezien: De Hood, het gebouw naast de school, is omgetoverd tot ons nieuwe Familie Service Punt. Op 17 juni zal onderwijswethouder Marjolein Moorman het Familie Service Punt officieel openen. Maar ook nu kunt u hier al terecht voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien, papierzaken en geld. In de volgende alinea leest u bij wie u wanneer terecht kunt. 

 

PHOTO 2021 03 31 13 24 10 copy

 

Nadia Kardal vervangt Robin Hessels op Familie Service Punt

Voor alle vragen rond papierzaken en geld kunt u voortaan terecht bij Nadia Kardal. Nadia is maandagochtend aanwezig bij het Familie Service Punt van 8:30 tot 9:15 uur en op afspraak van maandag tot en met donderdag. Ze is bereikbaar (ma-do) op 06 182 563 69 en via   N.Kardal@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl.

Stefanie Stravers voor nog altijd beschikbaar voor alle vragen over opvoeden en opgroeien van uw kind. Stefanie is woensdagmiddag van 12 tot 13 uur op het Familie Service Punt aanwezig en van maandag tot vrijdag op afspraak. Stefanie is bereikbaar op 06 408 234 42 vai s.stravers@oktamsterdam.nl.

 

 hexagon Nadia

  

Aanpassing Schoolreisje

We hadden het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 op één dag gepland, namelijk vrijdag 4 juni. We hebben nu besloten er een schoolreis/feestweek van te maken en deze week duurt van 14 juni t/m 18 juni, dus het schoolreisje op 4 juni komt te vervallen. In deze feestweek gaan we gaan op pad met de kinderen (mits COVID regels het toelaten) en in/rondom school zal er in deze iets leuks georganiseerd worden!

Om dit alles goed te kunnen organiseren is het wel belangrijk dat u uw ouderbijdrage betaalt. Veel ouders dienen dit nog te doen.

De ouderbijdrage kan op drie manieren betaald worden:

  • Contant bij de administratie
  • Stadspas met groene stip

Ouders met een Stadspas met groene stip kunnen de ouderbijdrage betalen met deze pas. Belangrijk is wel om te vermelden dat ouders in het bezit van een Stadspas en drie kinderen of meer hebben wel €150 betalen, omdat wij niet €25 terug kunnen geven.

  • Overmaken via bankbetaling

Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL41 INGB 0668759380 (t.n.v Stg AmsSamnw. KathBsissch inz St Lukas OR) o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Er is geen pinapparaat op school aanwezig!


pexels tuáºn kiát jr 1374509 copy

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

1491580635-yumminkysocialmedia26_83102.png  facebook_icon-icons.com_66092.png  1491579542-yumminkysocialmedia22_83078.png

 

 

Belangrijke data

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

 


Vakantierooster

     
  De eerste dag De laatste dag
     

Goede Vrijdag + 2e Paasdag

Vrijdag 2 april 2021

Maandag 5 april 2021

Meivakantie

Maandag 26 april 2021

Vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart 

Donderdag 13 mei 2021

Donderdag 13 mei 2021

2e Pinksterdag

Maandag 24 mei 2021

Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

Donderdag 8 juli 2021 vanaf 12.00 uur

Vrijdag 20 augustus 2021

 

  

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u