• Nieuws

Verkoudheid en de beslisboom, studiedagen, rapporten, website, Familieservicepunt

 

Beste ouders,  

Code rood, sneeuwval en daarnaast aangepast lestijden, het zijn rare tijden voor de iedereen. Wij zijn u zeer dankbaar voor de ondersteuning die u uw kind thuis heeft gegeven afgelopen periode. We zijn ondertussen weer gestart en het is fijn om alle kinderen weer op school te zien! Ook alle nieuwe richtlijnen hebben een ‘plekje’ gekregen en we geven weer zoveel als mogelijk binnen de richtlijnen normaal les.Volgende week is het vakantie en zal er weer een persconferentie zijn. U ontvangt in de vakantie meer informatie. De verwachting is dat wij weer onze 'normale' lestijden kunnen draaien, dus op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 08.45-14.30 uur en op woensdag van 08.45-12.30 uur.

 

Verkoudheid en de beslisboom

Sommige ouders vinden het lastig om te bepalen wanneer hun kind nu wel of niet naar school kan. Gelukkig is hiervoor een beslisboom opgesteld, die jullie hiervoor kunnen gebruiken. De beslisboom is te vinden via deze link.

beslisboom

Studiedagen

We hebben besloten om de studiedagen van 1&2 maart te schrappen en de school die dagen gewoon open te doen. Mocht dit bij jullie voor problemen zorgen, neem dan even contact op met de directie, dan komen we daar vast uit. 

Chromebooks

We ontvangen graag op maandag 1 maart alle uitgeleende Chromebooks terug. U kunt de Chromebook meegeven aan uw kind en wij zullen de borg (indien betaald) in een gesloten envelop aan het kind of u als ouder teruggeven.

 

Rapport

Het rapport gaat op vrijdag 19 maart mee naar huis. De verwachting is dat wij nog geen fysieke rapportgesprekken op school kunnen voeren vanwege de COVID regels. De leerkracht zal via Teams de mogelijkheid geven tot het maken van een online afspraak om het rapport te bespreken. U ontvangt van de leerkracht meer informatie.

 

Website

Heeft u onze nieuwe website al bekeken? www.lukassschoolamsterdam.nl

 

Naschools programma

We wachten de nieuwe richtlijnen nog af en besluiten dan wat mogelijk is, maar tot die tijd zullen de studenten van Rekenbuddy's, Leerlab en het Mentorproject online lessen verzorgen en contact met de ouders zoeken.

 

Familieservicepunt: Kwijtschelding van de gemeentebelastingen

De gemeente Amsterdam heeft de aanslagen gemeentelijke belastingen weer verstuurd. Als je door jouw financiële situatie niet in staat bent om de aanslag te betalen dan kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Bij het Familieservicepunt krijg je gratis advies en hulp bij het aanvragen van kwijtschelding. Maak voor de vervaldatum van de aanslag een afspraak of bel voor meer informatie met Robin: 06-58785990.

 

KRUIS 3

 

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter  en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

1491580635-yumminkysocialmedia26_83102.png  facebook_icon-icons.com_66092.png  1491579542-yumminkysocialmedia22_83078.png

 

 

Belangrijke data

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

 


Vakantierooster

 

 

 

  De eerste dag De laatste dag

Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari 2021

Vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag + 2e Paasdag

Vrijdag 2 april 2021

Maandag 5 april 2021

Meivakantie

Maandag 26 april 2021

Vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart 

Donderdag 13 mei 2021

Donderdag 13 mei 2021

2e Pinksterdag

Maandag 24 mei 2021

Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

Donderdag 8 juli 2021 vanaf 12.00 uur

Vrijdag 20 augustus 2021

 

  

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u