• Nieuws

​COVID-19 update, aangepaste feesten, muzieklessen en naschoolse activiteiten gestart


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hier vindt u weer een overzicht met het belangrijkste nieuws vanuit de school. U leest over de maatregelen die wij binnen de school treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan; helaas heeft dit ook gevolgen voor Sint Maarten, Sinterklaas en de kerstviering. Ook vertellen we u graag meer over de naschoolse activiteiten en de muzieklessen die zijn gestart. 

 

COVID-19 UPDATE

We houden u zo goed mogelijk  op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school omtrent COVID-19. Op dit moment zijn er 4 collega's positief getest op COVID-19. Wij begrijpen dat u hierover zorgen en/of vragen heeft en hopen u in deze nieuwsbrief gerust te kunnen stellen. Op dit moment is er geen aanwijzing dat kinderen een significante rol spelen bij de verspreiding van het virus. Daarom zijn alle maatregelen binnen de school gericht op het team en de volwassenen (denk aan zorgverleners en ICT-ondersteuners) die de school binnenkomen.

Bij ons gelden o.a. de volgende afspraken:
- wij houden een afstand van minimaal 1,5 meter aan;
- wij wassen onze handen regelmatig;
- wij beperken het aantal aanwezigen in 1 ruimte;
- bij de geringste verkoudheidsklachten blijft het personeelslid thuis en maakt een afspraak voor een spoedtest.
- Leerkracht positief getest? Dan ontvangen alleen de ouders van deze groep (van de positief geteste leerkracht(en) een persoonlijk Parro bericht.

Bij de afwezigheid van de eigen leerkracht proberen we de opvang van de groep zoveel mogelijk intern op te lossen, door middel van vervanging of verdeling van de groep. Wanneer dit niet lukt zullen wij u vragen uw kind thuis te houden.

Met betrekking tot het eventueel toekomstige (thuis)onderwijs, kunnen we u mededelen dat wij hier intern hard mee aan het werk zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen we dit graag. U kunt uw vragen sturen aan s.van.huet@askoscholen.nl of bellen naar 020-6190966. 

 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN GESTART

Meteen na de herfstvakantie zijn we van start gegaan met de naschoolse activiteiten. Ontzettend veel kinderen hebben zich opgegeven voor een activiteit op het gebied van sport, cultuur of extra leren. Helaas hebben sommige activiteiten maar beperkt plek en hebben we daardoor ook kinderen teleur moeten stellen. Gelukkig volgen er later dit jaar nog twee blokken waarin we opnieuw veel leuke activiteiten aanbieden waarvoor iedereen zich weer kan inschrijven. 

 

naschoolse plaatjes

 

MUZIEKLESSEN

Ondertussen zijn ook de muzieklessen gestart.  Hieronder ziet u juf Emma in actie tijdens de muziekles voor de kleuterklassen. Groep 8 sluit de basisschoolperiode traditiegetrouw af met de eindmusical. Zowel groep 7 als groep 8 zijn daarom  al begonnen met musicallessen om de stembanden goed getraind te krijgen. De groepen 3 t/m 6 starten later dit jaar met de muzieklessen. 

 

SINT MAARTEN

In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bevindt zich in het hoogste risiconiveau en het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. De Veiligheidsregio roept daarom op om geen Halloween (31 oktober) en Sint Maarten (11 november) te vieren op straat.

Tijdens deze feestdagen komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het virus. Het is juist nu extra belangrijk om ons allemaal aan de maatregelen te houden om het aantal besmettingen onder controle te krijgen, zodat we volgend jaar weer samen Halloween en Sint Maarten kunnen vieren.

De Veiligheidsregio raadt ouders daarom ten zeerste af om met hun kind(eren) tijdens Halloween en Sint Maarten langs de deuren te lopen en samengestelde groepen van ouders en kinderen te vormen. Ouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te maken. 

  

SINTERKLAAS

De Sint en zijn Piet zullen - op gepaste afstand -  de school bezoeken op woensdag 2 december. Normaal gesproken kunt u bij de intocht aanwezig zijn, maar ook hierin dienen we een aanpassing te doen en is dit niet mogelijk. De kinderen zullen de Sint verwelkomen op het binnenplein en we zullen uiteraard foto's maken, zodat u toch een indruk krijgt.

sinterklaas.jpg

 

KERSTVIERING

Traditioneel vieren we kerst op school met een kerstdiner in de klas. Dit jaar doen we een aanpassing en wordt het een kerstontbijt. Het kerstdiner op school zal niet doorgaan. U ontvangt meer info via de leerkracht over hoe we dit allemaal gaan doen.

 

VOORTGANSGESPREKKEN

De voortgangsgesprekken zullen online gedaan worden. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging via Teams om in te loggen en zo kunnen we toch samen de voortgang van uw kind bespreken. Meer info ontvangt u via de leerkracht.

Opmerking: voor enkele gesprekken maken we een uitzondering en deze zullen wel op locatie plaatsvinden. Deze ouders ontvangen een apart bericht.

 

STEFANIE STRAVERS TERUG BIJ FAMILIESERVICEPUNT

Onze Stefanie is weer terug op het Familieservicepunt na haar zwangerschapsverlof. U kunt bij Stefanie terecht met allerlei vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe u uw kind gezond kan laten eten, of beter naar u kan laten luisteren.

Stefanie is bereikbaar via s.stravers@oktamsterdam.nl en 06-408 234 42

 

stefanie stravers

 

 

TRAKTATIES

Hoe jammer ook, maar de jarige kinderen mogen nog steeds niet trakteren in de klas. Uiteraard besteden we wel aandacht aan elke jarige job.

 

AANMELDEN BROERTJE OF ZUSJE

U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan dit aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten: Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

 
Uw kind is geboren tussen: Aanmeldperiode schooljaar 20-21
1 september 2017 t/m 31 december 2017 voor 10 maart 2021
1 januari 2018 t/m 30 april 2018 voor 10 juni 2021
1 mei 2018 t/m 31 augustus 2018 voor 10 november 2021
 
 

 

VAKANTIEROOSTER

  De eerste dag De laatste dag
Kerstvakantie Vrijdag 18 december 2020 vanaf 12.00 uur Vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 Vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag + 2e Paasdag Vrijdag 2 april 2021 Maandag 5 april 2021
Meivakantie Maandag 26 april 2021 Vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart  Donderdag 13 mei 2021 Donderdag 13 mei 2021
2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Donderdag 8 juli 2021 vanaf 12.00 uur Vrijdag 20 augustus 2021
 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.