• Nieuws

Wilt u als ouder meedenken over het beleid van de ASKO? 

Vanwege het eind van de eerste zittingstermijn van een GMR-lid de oudergeleding, is er een vacature ontstaan voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Ziet u het nut en de noodzaak in van een goede GMR en wilt u meepraten en meebeslissen? Geef u dan op.


Wat doet u als GMR-lid?

Samen met uw collega’s van de GMR buigt u zich over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbestuur en u denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Waarbij er per januari 2021 naast het adviesrecht, ook instemmingsrecht komt op de meerjarenbegroting. U start in een bijzondere tijd: noodplan lerarentekort, COVID-19, onderwijsachterstanden. Ook dan waakt u over het gemeenschappelijk belang. Dit vraagt wel wat van u: snel schakelen, kritische en constructieve houding en geïnformeerd blijven in tijden waar niet alles vanzelfsprekend is. Saai is het in ieder geval niet.


Wie kan zich verkiesbaar stellen?

Er is op dit moment één vacature voor de oudergeleding. Als kandidaat voor de oudergeleding is het van belang dat u één of meerdere kinderen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaar omdat het best wat tijd kost om er helemaal in te komen. Dit is ook wenselijk voor de continuïteit van het team.


Vergaderingen

De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR. Daarnaast hebben we tenminste twee keer per jaar een vergadering met de Raad van Toezicht. Vanwege de aangescherpte maatregelen vergaderen we momenteel online.


Aanmelden?

Als u geïnteresseerd bent dan kunt u zich kandidaat stellen tot en met vrijdag 8 oktober 2021. Op vrijdag 15 oktober is de uitslag bekend. Als er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld, dan volgen er verkiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag is dan op 29 oktober 2021 bekend.

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar GMR.asko@askoscholen.nl ter attentie van Amal Oulali en onder vermelding van GMR verkiezingen.