• Nieuws
Kijkje in de klas, voortgangsgesprekken, nieuw schoolplein

Beste ouders, 

De temperaturen zijn nu toch echt een stuk frisser; het is volop herfst. Dat betekent niet alleen regen, kou en wind, maar ook dat er veel gezellige feesten in aantocht zijn. Donderdag 11 november vieren we Sint Maarten op school. Het feest van licht, warmte en delen met elkaar. Hieronder leest u wat er op het programma staat voor de leerlingen. Verder zijn we erg blij u te melden dat we weer kleine groepen ouders in de school mogen verwelkomen. We hopen dat u langskomt om een kijkje in de klas van u kind te nemen!
In deze nieuwsbrief leest u ook over de aankomende voortgangsgesprekken, ons nieuwe schoolplein, de schoolfotograaf en de studie-tweedaagse die we met alle medewerkers van de Lukasschool en de Voorschool hebben gehad. Veel leesplezier!
 

Kijkje in de klas

Eindelijk is het weer mogelijk om (met kleine aantallen tegelijk) ouders op school te ontvangen. In week 45 (8-14 nov.) en 46 (15-21 nov.) kunt u een kijkje in de klas van uw kind nemen. Zo ziet u zelf hoe het er in de klas aan toe gaat! Hoe de klas eruit ziet, hoe er instructies worden gegegeven en hoe er door de kinderen (samen) aan de opdrachten gewerkt wordt. 

Een kijkje in de klas duurt ongeveer een half uur. U kunt zich aanmelden door uzelf in te tekenen voor de beschikbare momenten die door de groepsleerkracht zijn aangegeven via Parro. Maximaal 3 ouders kunnen tegelijk een kijkje in de klas komen nemen. Het is hierbij belangrijk dat u de 1,5 meter maatregel naleeft. 

FOTO BUS

 

Sint Maarten

11 november is de dag, dat op school je lichtje branden mag! Want we vieren weer Sint Maarten op school. De kleuterklassen lopen met hun zelfgemaakte lampionnen in optocht door de school. Na het zingen van een Sint Maartenlied, krijgen zij allemaal iets lekkers. De optocht eindigt in de eigen klas. Daar leren de kinderen wie Sint Maarten was en waarom wij nog steeds iedere jaar het Sint Maartenfeest vieren.

De groepen 3/8 besteden tijdens de inloop van de dag aandacht aan Sint Maarten. Later op de dag is er een Open Podium dat in het teken staat van Sint Maarten. De leerlingen zingen liedjes en spelen of vertellen het verhaal van de soldaat die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. 

 sint maarten 11 november
 

Voortgangsgesprekken

Tussen 22 november tot 3 december worden er voortgangsgesprekken gehouden. De leerkracht nodigt u uit om te komen praten over uw kind. Tijdens dit gesprek gaat het over hoe het leren en werken op school gaat, maar ook of uw kind het naar zijn/haar zin heeft op school. Daarnaast horen we ook graag van u hoe het buiten schooltijd met uw kind gaat. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek met al uw vragen bij de leerkracht terecht. 

 

Nieuw schoolplein

Hieronder ziet u alvast een paar foto's van ons nieuwe schoolplein. Het plein staat vol met nieuwe speeltoestellen waar onze leerlingen straks weer naar hartelust in kunnen spelen. Als alles volgens schema verloopt, kan het plein op donderdag 11 november worden geopend.

 IMG 5917  IMG 5916

 
 

Schoolfotograaf 

Alle leerlingen zijn deze week op de schoolfoto geweest. De verkoop van de foto's gaat deze keer via een inlogkaartje. Binnenkort krijgt uw kind dit kaartje mee naar huis. Via uw mobiele telefoon kunt u de foto's bestellen. Eind november worden de foto's op school bezorgd en meegegeven aan de leerlingen. 

 

Studie-tweedaagse

Op 14 en 15 oktober zijn alle medewerkers van de Lukasschool en de Voorschool samen op studie-tweedaagse naar Schoorl geweest. Zowel binnen als buiten werden er opdrachten uitgevoerd rondom (onderwijs)visie en de toekomst van de Lukasschool. Het waren enorm inspirerende, motiverende en actieve dagen, zoals u op deze foto's kunt zien!

IMG 3665

 

Bereikbaarheid Familie Service Punt

Het plein naast het Familie Service Punt (FSP) wordt vernieuwd, maar het FSP is gewoon bereikbaar. 

 
Belangrijke data

Via link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar.

 

Vakantierooster 2021/2022

     

 

De eerste dag

De laatste dag 

Kerstvakantie 

Maandag 27 december 2021 

Vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 21 februari 2022 

Vrijdag 25 februari 2022 

Studiedag

Vrijdag 18 februari 2022 

Vrijdag 18 februari 2022 

Studiedag 

Donderdag 14 april 2022 

Donderdag 14 april 2022 

Goede vrijdag + 2e paasdag 

Vrijdag 15 april 2022 

Maandag 18 april 2022 

Meivakantie 

Maandag 25 april 2022 

Vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart 

Donderdag 26 mei 2022 

Vrijdag 27 mei 2022 

2e Pinksterdag 

Maandag 6 juni 2022 

Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 

Vrijdag 15 juli 2022 

Vrijdag 26 aug 2022 

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.