• Nieuws

Naschoolse activiteiten, inspiratieochtend, Suikerfeest, feestontbijt, kijkje in de klas


Beste ouders, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief. Er staan veel activiteiten in die de komende periode starten. Voor nu wensen we u vooral een goed weekend toe. 

Assia Mouhouti

Michel de Zwart

 

Aanmelden naschoolse activiteiten

Maandag 13 mei start blok 3 van de naschoolse activiteiten.  U kunt uw kind hiervoor opgeven in de week van 8 tot 12 april via de link die u via Parro ontvangt.

Het aankomende blok zit weer bomvol met leuke wekelijkse sport- en cultuuractivteiten:

Groep 1 & 2: Kleuters op de boerderij, Sprookjestheater en Kleutersport
Groep 3 t/m 5: Spelen in een band, K'nex: technisch bouwen, Streetdance, Begeleid buitenspelen en Basketbal
Groep 4 t/m 8: Schaken
Groep 6 t/m 8: Koken, Basketbal en Kickboksen

 

Ondersteuning in de onderbouw

In de onderbouw hebben we (tijdelijk) de hulp ingeroepen van twee ervaren ASKO-collega's. Zij komen ons een periode ondersteunen. De directe aanleiding was dat we vanwege de zwangerschap van enkele collega's wat handen misten op bepaalde staffuncties. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Wij zijn Dieneke Blikslager en Jacqueline Parren.  Sinds de voorjaarsvakantie zijn wij op de Lukas om te ondersteunen als interne begeleiders in de groepen 1, 2 en 3. We zien er naar uit om nader kennis te maken en een bijdrage te leveren aan het onderwijs dat aan uw kinderen wordt gegeven. 

Dieneke werkt al 23 jaar op de St. Jan school als leerkracht, ib-er en ook als directie. Daarnaast is ze voor de ASKO actief (geweest) als adviseur Passend onderwijs en betrokken bij het taalvriendelijk onderwijs aan leerlingen. Jacqueline werkt 14 jaar op de St. Jan school als leerkracht en ib-er. Voor de ASKO is ze actief bij KLASSE! 

Wij zijn voor u het beste per mail bereikbaar: 

j.parren@askoscholen.nl

d.blikslager@askoscholen.nl

 

Dieneke en Jacqueline

 

Grote stap groep 8

In februari hebben de leerlingen uit groep 8 de doorstroomtoets gemaakt. Het wachten was op de uitslag, die kwam half maart. De adviezen voor de middelbare school konden definitief gemaakt worden. Ongeveer 15% van de kinderen hebben een iets hoger aangepast advies gekregen. Bij 20% procent van de kinderen was de score iets lager dan het voorlopig schooladvies; voor hen verandert er niets. Bij de overige 65% kwam de score overeen met het voorlopig advies dat gegeven is door de leerkrachten.

Waar we heel trots op zijn, is de score voor (begrijpend) lezen. We hebben daar veel aandacht aan besteed, en het is dan ook knap dat we op of dicht bij het landelijk gemiddelde zitten. Bij het rekenen voldoen we niet aan deze gemiddelde. Om dat te verbeteren hebben we al een start gemaakt op de studiedag in februari. Het Explicitiete Directe instructie (EDI) stond centraal voor alle groepen. EDI maakt instructiemomenten effectiever, verhoogt de betrokkenheid van leerlingen en zorgt ervoor dat alle leerlingen actief meedoen. 

Gelijk met het definitief maken van de adviezen startte het inschrijven op de middelbare scholen. Alle kinderen hebben zich ingeschreven. Afhankelijk van het advies moesten er voorkeurslijsten tot wel 12 scholen ingevuld worden. Een hele klus. En nu is het wachten tot woensdag 17 april. Dan krijgen de kinderen te horen op welke school ze een plekje hebben gekregen. Hopen dat zoveel mogelijk kinderen op hun eerste keuze school terechtkomen.  

 

 

Donderdag 11 april: inspiratieochtend voor ouders

Donderdag 11 april vieren we om 8.45 uur samen met ouders Eid al-Fitr. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. Wilt u iets meenemen vanuit huis? Dit is altijd welkom!  

Vanaf 8.45 uur staat de koffie en thee klaar in de koffiekamer. Komt u ook? 
 
 

Suikerfeest

Viert u het Suikerfeest? Dan heeft/hebben uw kind(eren) recht op een vrije dag. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dat voor deze keer aangeven bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Parro en hoeft u geen verlof aan te vragen. Voor de andere leerlingen bedenken we een mooi programma op school. In de middag komen de naschoolse activiteiten te vervallen. Wij wensen iedereen die het viert, alvast Eid Mubarak!

Muslim family starting  iftar with dates during Ramadan. Arabian people gathering for traditional dinner during fasting month. Dates sharing to break fasting 

 

Vrijdag 12 april: feestontbijt

Vrijdag 12 april houden we met de hele school een heerlijk feestontbijt waarbij we met zijn allen Pasen en Eid al-Fitr vieren. Er zal in de klas gesproken worden over beide feesten en gekeken worden naar de overeenkomsten en de verschillen. De kinderen hoeven deze ochtend niet te ontbijten. Uw kind moet wel zoals elke dag een lunch meenemen naar school.   

 

8 t/m 12 april: ouderbijdrageweek

Heeft u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald? Van maandag 8 tot en met 12 april kunt u langskomen bij de administratie om het bedrag te betalen met pin of met de Stadspas met groene stip.

U kunt de ouderbijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 0668759380, t.n.v. St. Lukas-ouderraad, o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

De ouderbijdrage is door de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50,- per kind. Bij drie kinderen of meer op school is de bijdrage voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.

 

Open podium vervalt

We zien dat we een erg drukke agenda hebben in de maand april. Daarom is besloten om het open podium te laten vervallen. Zo blijft er voldoende tijd beschikbaar voor het lesgeven en de overige activiteiten. We hopen dat u hier begrip voor heeft.  

 

Maandag 22 april: kijkje in de klas spelling

Wilt u weten hoe uw kind leert spellen op school? Hoe de instructies gaan en welke opdrachten de leerlingen krijgen? Neem dan op maandag 22 april een kijkje in de klas  bij de les van uw kind. 

U kunt vanaf 8.45 tot 9.15 meekijken bij de spellingles. U bent van harte welkom!

Female Primary Or Elementary School Teacher Helping Students With Digital Tablet At Table In Class

 

Dinsdag 23 april: koffieochtend voor ouders

Dinsdagochtend 23 april bent u om 8.45 uur weer welkom bij onze koffieochtend voor ouders. Kom langs voor een kopje koffie of thee en klets gezellig bij met andere ouders. 

 

Groep 8 gaat op kamp

Groep 8 gaat van maandag 22 tot woensdag 24 april op kamp naar Baarn. De leerlingen kunnen zich verheugen op drie dagen spelen, sporten, lachen en keten. De leerkrachten die mee gaan om het kamp te begeleiden staan in ieder geval al te popelen.

 

Vrijdag 26 april: Koningsspelen

Ook dit jaar vieren we de verjaardag van onze koning tijdens de Koningspelen (sportdag). De hele school verzamelt zich bij de sportvelden van Pirates. We hebben u sportieve hulp bij deze dag hard nodig voor de begeleiding van de groepjes. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.

We verwachten alle leerlingen om 8.45 uur bij Pirates, u kunt uw kind daar weer ophalen om 12.00 (onderbouw) en 12.30 (bovenbouw). Het zou leuk zijn als alle kinderen in feestelijk oranje gekleed zijn!
Schermafbeelding 2021 04 23 om 11.11.19

 

13 & 14 mei: schooltandarts

Op 13 en 14 mei is de schooltandarts op school. De leerlingen (die hiervoor zijn aangemeld) worden gecontroleerd op gaatjes en krijgen les over hoe zij hun gebit goed schoonhouden.

pexels rodnae productions 10566161

 

Dinsdag 14 mei: themabijeenkomst voorschool en kleuters

Dinsdag 14 mei om 8.45 uur is er weer een themabijeenkomst voor de ouders van de voorschool en groep 1-2. Hierin vertellen we met welk thema we aan de slag gaan, wat u kind gaat leren en wat u thuis kunt doen. 

 

Dinsdag 16 mei: schoolreis

Donderdag 16 mei gaan de groep 1 t/m 7 op schoolreis. De kinderen zullen deze dag later terug komen op school. De exacte tijd hoort u nog via Parro. 

Let op: we hebben nog niet van alle ouders de ouderbijdrage ontvangen. Deze bijdrage hebben we nodig om de schoolreis te organiseren. Heeft u nog niet betaald? Betaal dan zo snel mogelijk bij de administratie. 

 

Parkeervergunning

Vanaf 8 april kunt u in Nieuw-west alleen nog betaald parkeren. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een parkeervergunning, is uw verzoek afgewezen of wilt u bezwaar maken vanwege te hoge kosten? Samira van het Familieservicepunt kan u hierbij helpen. Elke dinsdag en  donderdag heeft zij van 9.00 tot 10.00 inloop. 


Belangrijke data

Via deze link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

  

Studiedagen 2023-2024

Hieronder vindt u een lijst met de geplande studiedagen in dit schooljaar. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Vrijdag 17 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024

  

 

Vakantierooster 2023-2024

 

 

De eerste dag

De laatste dag 

 Meivakantie  Maandag 29 april   Vrijdag 10 mei
Pinksteren Maandag 20 mei Maandag 20 mei
Zomervakantie Vrijdag 19 juli Vrijdag 30 augustus
     

 

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Michel de Zwart & Assia Mouhouti
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.