• Nieuws

Smaak te pakken, Spelotheek, Inspiratieochtend, Koffieochtend, Rapporten


Beste ouders, 

De komende week starten onze leerlingen in groep 8 met de Doorstroomtoets. De Doorstroomtoets wordt gebruikt als extra check bij het schooladvies. We wensen de leerlingen alvast veel succes. 

In deze nieuwsbrief informeren we u opnieuw over veranderingen binnen de Cito toetsen die worden afgenomen. Binnenkort ontvangen alle leerlingen hun rapport. Daarin staan ook de uitslagen van de nieuwe Cito-toetsen. We verwachten dat de informatie in de nieuwsbrieven u helpt om de uitslagen beter te kunnen aflezen.  

Verder begint binnenkort onze themamaand: de Smaak te pakken. Een bijzondere activiteit waar we nu al naar uit kijken. 

We eindigen tenslotte met twee korte huishoudelijke mededelingen: 

Vandaag is er een leerling in de bovenbouw flauw gevallen. Conform protocol bellen we dan onder andere 112. Met de leerling is het naar omstandigheden goed en hij is door zijn ouders opgehaald. Mogelijk vertelt uw kind hier thuis iets over. Daarom delen we deze informatie ook even in de nieuwsbrief. 

Verder valt het ons op dat er de laatste tijd relatief veel leerlingen te laat komen. We willen graag stipt om 8.45 uur met de lessen beginnen. Leerlingen die te laat zijn, storen dan bij de opstart. Wilt u hierop letten? 

Voor nu wensen we u een goed weekend toe.

 

Assia Mouhouti

Michel de Zwart

 

 

Leerling-raad lukasschool

Om ons onderwijs te verbeteren is het belangrijk dat we feedback ontvangen. Eén van de manieren om dat te organiseren is het installeren van een leerling raad.  

De leerling-raad is een club van jongens en meiden uit de groepen 6, 7 en 8. Zij hebben maandelijks overleg met Hamida (admin) en Michel (directie). De leerling-raad denkt mee, adviseert en stelt vragen over tal van onderwerpen.  

Voor dit schooljaar hebben we twee vaste agendapunten waar we het elke keer over hebben. Dat zijn pesten en de Tussenschoolse opvang (TSO). Tijdens de laatste twee leerling-raden is Brahim Lakhal uitgenodigd als coördinator van de TSO. De leerling-raad heeft verschillende activiteiten uitgezocht die leuk zijn om in de pauze te organiseren. Brahim heeft toegezegd hier mee aan de gang te gaan.  

Verder willen we allemaal dat de Lukasschool een fijne en veilige plek is. Hiervoor zijn we bezig om ons pedagogisch beleid opnieuw te beschrijven. De leerling-raad geeft ons hierbij advies en denkt mee. 

Leerlingen zitten 1 schooljaar in de leerling-raad. Daarna mogen zich weer andere leerlingen verkiesbaar stellen.  

 

Smaak te pakken 

De school staat in de startblokken voor het vijfde jaar ‘Lukasschool heeft de smaak te pakken’. De leerlingen gaan van 12 februari tot en met 8 maart op zoek naar de betekenis van voedsel in de wereld. Niet alleen door te lezen maar ook door te proeven, te ruiken, te kijken en te koken krijgen ze een andere blik op voedsel waarvan ze vaak denken dat ze het kennen. 

Vrijdag 8 maart is de afsluiting van de themamaand en zullen de kinderen hun bevindingen presenteren aan de ouders. Zet deze data alvast in uw agenda! Uw wordt uigenodigd om een ontdekkingsreis te maken langs alle groepen.

Doet u mee?

Hoe meer ouders betrokken raken bij dit project hoe rijker het zal zijn. Cultuur is niet alleen in musea te vinden maar bij iedereen thuis. Op school willen wij de diversiteit van cultuur op onze school vieren. Uw bijdrage kan al iets heel eenvoudigs zijn, maar zeer waardevol voor de kinderen.


 
Nieuw leerling volgsysteem / CITO toetsen 

Zoals u in voorgaande nieuwsbrieven heeft gelezen, gaan we werken met de nieuwste versie van CITO. Een technische aanpassing in de nieuwste versie is dat voorheen de score van een leerling werd uitgedrukt in een letter A t/m E.  Vanaf nu wordt de score uitgedrukt in een Romeins cijfer; I t/m V.

In de tabel hieronder ziet u wat het verschil is tussen beide weergaven.  

  

vergelijking

Let op!  

Het is mogelijk dat een leerling met een ''oude'' C-score,  een III score heeft of een IV score. Vooral als een leerling een IV score heeft, kan dat ervaren worden als een teruggang. Dat hoeft niet zo te zijn. Het is daarom extra belangrijk om de gegevens goed af te lezen.  

Tijdens het rapportgesprek gaan we u hier ook bij helpen.  

 

Overige informatie die interssant kan zijn over Cito:

In deze video wordt de methode uitgelegd. 

Wilt u meer informatie over het volgsysteem en de toetsen? Bekijk dan ook eens deze links:

Leeswijzer over het Leerlingrapport
Folder: De groei van je kind in beeld
Wat zijn de Cito toetsen?

 

Donderdag 8 februari: inspiratieochtend 'Smaak te pakken'

Op donderdagochtend 8 februari heten we u om 08.45 graag weer welkom op ons Familieservicepunt bij de maandelijkse Inspiratieochtend. Deze keer is het thema 'Smaak te pakken'. We vertellen u wat we van plan zijn tijdens dit jaarlijkse themaproject, wat de leerlingen hiervan zullen leren en hoe u als ouder bij kunt dragen aan het programma. Wees welkom!

 

WhatsApp Image 2022 03 31 at 17.16.07


  

Dinsdag 13 februari: koffieochtend met Samira 

Op dinsdag 13 februari zetten we koffie, thee en wat lekkers klaar voor een gezellige koffieochtend voor ouders. Bent vanaf 08.45 uur welkom in het Familieservicepunt om bij te kletsen met andere ouders. Ook onze Samira van het Familieservicepunt schuift aan. Heeft u vragen aan haar, dan kunt u haar tijdens deze ochtend even aantikken!

 

Spellen lenen in de Speelotheek 

Spelletjes spelen is niet alleen maar leuk en gezellig, het is ook nog eens ontzettend leerzaam. Daarom heeft onze school een eigen Speelotheek. Iedere donderdag van 14.30 tot  15.00 uur kunnen de leerlingen en hun ouders langkomen om gratis spellen en speelgoed te lenen. Kom eens langs!

 WhatsApp Image 2023 05 09 at 11.01.45

 

 

Rapporten en rapportgesprekken

Op vrijdag 16 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee. Van dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 1 maart zijn de rapportgesprekken. Tijdens deze gesprekken praten we met u over hoe het op school gaat met uw kind en waar uw kind de komende periode aan wil werken.

 

Belangrijke data

Via deze link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

  

Studiedagen 2023-2024

Hieronder vindt u een lijst met de geplande studiedagen in dit schooljaar. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Maandag 26 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024
Vrijdag 17 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024

  

 

Vakantierooster 2023-2024

 

 

De eerste dag

De laatste dag 

Voorjaarsvakantie   Maandag 19 februari  Vrijdag 23 februari
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 29 maart Maandag 1 april
Meivakantie  Maandag 29 april Vrijdag 10 mei
Pinksteren Maandag 20 mei Maandag 20 mei
Zomervakantie  Vrijdag 19 juli Vrijdag 30 augustus
     

  

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Michel de Zwart & Assia Mouhouti
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.