• Nieuws

Naschoolse activiteiten, Open dag voorschool, Ouderbijdrage, CITO, Open dagen voortgezet onderwijs


Beste ouders, 

Allereerst wensen we u een goed en voorspoedig 2024 toe! Ons goede voornemen is om het onderwijs op de Lukasschool elke dag een beetje leuker en beter te maken. In deze nieuwsbrief informeren we u over verschillende zaken die de komende periode gaan spelen of waarvan het handig is, dat u bent geïnformeerd. 

We wensen u een goede week toe!

Team Lukasschool. 

p.s. vanwege een technische storing ontvangt u deze nieuwsbrief op maandag ipv vrijdag. 

 

Naschoolse activiteiten 

In de week van 29 januari start er weer een nieuwe blok naschoolse activiteiten. De inschrijving hiervoor is vandaag (15 januari) geopend. Voor de sportliefhebbers is er kleutersport (groep 1 & 2), voetbal (groep 3, 4 en 5), kickboksen (groep 4 & 5) en calisthenics (groep 6, 7 en 8). De creativelingen kunnen aan de slag met 'Ik ontdek instrumenten' (groep 1 en 2),  Koken  (groep 3, 4 en 5) en Fotografie en schilderen (groep 6, 7 en 8). Voor de leerlingen uit groep 4 tot en met 8 is er dit blok ook schaakles!

AdobeStock 254398079

 

Dinsdag 6 februari: Open dag Voorschool

Op dinsdag 6 februari organiseert Impuls een open dag van de voorschool. Tussen 10.00 - 12.00 uur zijn ouders van harte welkom om een kijkje te nemen op de voorschool van Impuls voor meer informatie en een rondleiding. Aanmelden is niet nodig.

Voor nieuwsgierige peuters (2-4 jaar) is de voorschool de beste voorbereiding op de basisschool. De voorschool is een fijne plek om onder professionele begeleiding te spelen, leren en groeien met leeftijdsgenootjes. De voorschool werkt met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma. Het programma en de werkwijze sluiten aan bij die van groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Hierdoor is de overgang naar de basisschool gemakkelijker.  

Kinderen zijn vanaf 2 jaar al van harte welkom op de voorschool. Dit heeft een aantal voordelen: 

  1. Er wordt veel gesproken en voorgelezen. Daardoor ontwikkelt taalbegrip en taalgebruik sneller. 
  2. Samen leren, spelen en op je beurt wachten. Jouw kind leert al vroeg om te gaan met anderen. En door de regelmatige omgang met anderen leert je peuter dat een andere omgeving ook veilig kan zijn. 
  3. Zindelijkheid wordt gestimuleerd en dat is fijn tegen de tijd dat je kind naar de basisschool gaat. 
  4. Samen met leeftijdsgenootjes rennen, fietsen of in de zandbak. Stuk voor stuk ervaringen die straks op de basisschool al vertrouwd zijn.  

Voor meer informatie over de voorschool kun je terecht op de website van Impuls: http://www.impulskinderopvang.nl/voorschool. 

De betrokken medewerkers van Impuls vertellen u graag meer en heten u van harte welkom voor een rondleiding op dinsdag 6 februari!

 

 

Open dagen voor groep 8 

Ondertussen zijn de voortgezet onderwijs scholen gestart met open dagen waar de groep 8'ers welkom zijn om de sfeer te proeven en te bepalen of de school bij ze past. 

In de week van 22 tot 26 januari krijgen de leerlingen hun voorlopige advies voor het voorgezet onderwijs. Daarna volgt in de week van 5 tot 9 februari de doorstroomtoets.

Wilt u hulp bij scholen zoeken en/of het inschrijven van uw kind? Ga dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur naar Samira in het Familieservicepunt!

 

Ouderbijdrage

Veel ouders hebben de (vrijwillige) ouderbijdrage voor dit schooljaar al betaald. Dank daarvoor! De ouders die nog niet hebben betaald, kunnen dit van 22 t/m 26 januari doen bij de administratie. U bent daar iedere dag 's ochtends welkom tussen 08.45 en 09.15 uur en 's middags van 14.30 en 14.45 uur. 

Van de (vrijwillige) ouderbijdrage organiseren wij allerlei activiteiten voor uw kind, zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest en het schoolreisje. 

De ouderbijdrage is €50,- per kind, voor het derde kind betaalt u €25,-. U kunt het bedrag pinnen of overmaken op onze rekening: NL41 INGB 0668759380 (t.n.v Stg AmsSamnw. KathBsissch inz St Lukas OR) o.v.v. de naam en de groep van de leerling. Heeft u een stadspas, dan kunt u hiermee betalen door deze te laten scannen bij de administratie. 

 

Portrait of happy girl playing on monkey bar at school playground

 

Op tijd op school

De schooldag begint 8.45 uur en om 8.35 uur gaan de deuren open. Het is belangrijk dat uw kind dan in de klas zit zodat de leerkracht en uw kind rustig en ongestuurd kunnen starten. 

 

Nieuw leerling volgsysteem / CITO toetsen

Vanaf maandag 22 januari starten de CITO-toetsen voor de groepen 3 t/m 8. Er worden toetsen afgenomen voor lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. De CITO toetsen gebruiken we om te bekijken wat het niveau van de leerlingen is en waar we de komende de periode aan gaan werken. 

Eerder vertelden we dat we dit schooljaar werken met de nieuwste versie van het Cito leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen.

De nieuwste versie van het Leerlingvolgsysteem heet Leerling in Beeld. Hieronder zetten we voor u op een rijtje waarom we hebben gekozen om met de nieuwste versie te gaan werken: 

  • Sociaal- emotioneel functioneren zit in Leerling in beeld. Zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag en leeromgeving worden meegenomen in de vragenlijsten voor de leerkracht (3-8) en leerling (5-8).
  • De leerling wordt in zijn groei vergeleken met zichzelf. De leerling staat centraal!
  • Rekenopgaves zijn minder talig en de verhouding tussen verhaalsommen en kale sommen is beter verdeeld.
  • In de toets van begrijpend lezen zitten korte en langere teksten.
  • Alle toetsen hebben een voorleesfunctie.


Wat merken de leerlingen ervan: 

Leerlingen maken kennis met Kim en Tom en hun familie en vrienden. Kim en Tom zijn de rolfiguren die elke keer in de toets voorkomen. Hierdoor kunnen de leerlingen zich focussen op de inhoud van de vraag en niet op de personages. De toetsen kunnen zowel digitaal als op papier worden afgenomen. Hier zullen wij de kinderen uiteraard op voorbereiden en kennis mee laten maken. Als de toetsen zijn gemaakt wordt er een persoonlijke ontwikkeling weergegeven in een leerling rapportage. De leerling wordt vergeleken met zichzelf ten opzichte van de laatst gemaakte toets. Focus op groei!

 

Wat verandert er voor u als ouder: 

Voor u als ouders zal de grootste verandering de rapportage zijn. De rapportage van Leerling in beeld brengt de groei van je kind in beeld. Dit geeft nooit een volledig beeld van je kind, het is een stukje van de puzzel. Hieronder vindt u de uitleg over hoe u de rapportage leest. Kijk vooral naar de groei van uw kind (groeilijntjes) en zie de rapportage als een ondersteuning in het gesprek met de leerkracht over hoe het leren gaat, wat goed gaat en waar ontwikkelpunten liggen.

Ook in het schoolrapport zullen we t.z.t. een extra toelichting verzorgen. 

Extra info:

 

Belangrijke data

Via deze link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

  

Studiedagen 2023-2024

Hieronder vindt u een lijst met de geplande studiedagen in dit schooljaar. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Maandag 26 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024
Vrijdag 17 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024

  

 

Vakantierooster 2023-2024

 

 

De eerste dag

De laatste dag 

Voorjaarsvakantie   Maandag 19 februari  Vrijdag 23 februari
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 29 maart Maandag 1 april
Meivakantie  Maandag 29 april Vrijdag 10 mei
Pinksteren Maandag 20 mei Maandag 20 mei
Zomervakantie  Vrijdag 19 juli Vrijdag 30 augustus
     

  

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Michel de Zwart & Assia Mouhouti
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.