• Nieuws

Inspiratieochtend, Smaak te pakken,  Taalcursus, Kijkje in de klas, Studiedag


Beste ouders, 

De nieuwsbrief is een belangrijk middel om u bij te praten over datgene wat er op school gebeurt. Mocht u tips en vragen hebben over de nieuwsbrief, dan horen we dat graag. 

Voor nu wensen we jullie een goed weekend toe. 

Assia Mouhouti

Michel de Zwart

 

Vervanging van zieke leerkrachten

De laatste tijd is het een paar keer voorgekomen dat er  voor een groep een dag geen juf of meester is. Dit komt doordat we niet altijd vervanging hebben wanneer een leerkracht ziek is.  Ook andere scholen in de omgeving kennen dit probleem, het is niet alleen op onze school aan de hand.

We hadden al te maken met een lerarentekort. Sinds dit kalenderjaar speelt er ook iets anders mee. Dat willen we u graag uitleggen.

Voor de vervanging van zieke collega's zetten we soms ambulante collega's in en vorig jaar huurden we externe ZZP'ers in. Het inhuren van externe ZZP'ers is vanaf 2024 (bijna) niet meer mogelijk. Het schoolbudget laat dat niet toe. In 2023 ontvingen alle scholen nog geld vanwege Corona. In 2024 krijgen we die gelden, meer dan 400.000 euro niet meer. Dat betekent dat we minder geld te besteden hebben.

Het is nog altijd mogelijk om eigen medewerkers in te zetten voor de vervanging. Dat doen we veelvuldig. Daar zitten wel grenzen aan. Deze medewerkers hebben ook eigen taken en verantwoordelijkheden.

Het betekent dat we de afgelopen weken soms groepen hebben laten thuiswerken. Daar hebben we tijdens de coronacrisis ervaring mee opgedaan. Voor u als ouder vinden we het belangrijk dat we u hier niet mee overvallen en dat we de zaken zo goed mogelijk regelen. Daar zijn we achter de schermen druk mee bezig. Als een groep een dag thuis moet blijven, proberen we dat altijd minimaal een dag van tevoren aan te kondigen. We denken altijd mee met ouders die hierdoor in de problemen komen. We hopen op uw begrip!

 

Terugblik studiedag 26 februari

Tijdens de studiedag op maandag 26 februari hebben we ons gericht op de implementatie van het EDI-model. Dit model staat voor Effectieve Directe Instructie en is een benadering die ons helpt om kwalitatief goede lessen te geven en een doorgaande lijn te waarborgen in de school. 
In de training die we hebben gekregen, hebben we ons vooral gericht op de eerste twee fasen van het EDI-model: het activeren van voorkennis en het stellen van een lesdoel. Door de voorkennis van de kinderen te activeren en duidelijke lesdoelen te stellen, kunnen we ervoor zorgen dat de lessen effectiever worden en de betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot. Hierdoor wordt er uiteindelijk meer geleerd. 
Philip de Kort ondersteunt ons het komende jaar als externe trainer. Hij zal onder andere in alle groepen observaties doen en medewerkers coachen. We zijn enthousiast over de implementatie van het EDI-model en we geloven dat dit een positieve invloed zal hebben op de leerervaring van de kinderen. 
In de middag stonden er nog 4 kleinere onderwerpen op de agenda!
We hebben gesproken over:
- effectiever samenwerken met de tussenschoolse organisatie RvRF. Vanuit de RvRF lopen verschillende studenten bij ons stage. We hebben nagedacht hoe we de studenten beter kunnen inzetten. 
-  het onderwerp seksuele ontwikkeling en relaties. Een onderwerp waar u als opvoeder meer aan zet bent dan wij als school. Wij doen niet mee aan het programma Lentekriebeld, maar het lijkt ons goed om zaken te beschrijven en daarmee ook transparant te zijn wat u als ouder van ons als school kan verwachten hierin. We hopen dat dit bijdraagt  aan onze samenwerking, vertrouwen en respect.
-  onze zorgstructuur
- de Cito-analyse van "Leerling in beeld".
Het was een volle en leerzame dag!
We blijven jullie uiteraard op de hoogte houden van de voortgang.

  

Donderdag 7 maart: Inspiratieochtend over EHBO bij kinderen

Wat moet ik doen als mijn kind een bloedneus heeft, dreigt te stikken, van de fiets of uit het klimrek valt? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de inspiratieochtend op 7 maart aanstaande. U krijgt tips en handige informatie over EHBO bij kinderen.

Vanaf 8.45 uur staat de koffie en thee klaar in het Familieservicepunt. Komt u ook? 

 

Little boy scraped his leg while playing

 

Vrijdag 8 maart: afsluiting 'Smaak te pakken' 

Al een paar weken staat de school in het teken van ‘Lukasschool heeft de smaak te pakken’. De leerlingen zoeken naar de betekenis van voedsel in de wereld. Niet alleen door te lezen maar ook door te proeven, te ruiken, te kijken en te koken krijgen ze een andere blik op voedsel waarvan ze vaak denken dat ze het kennen. 

Vrijdag 8 maart om 13:30 is de afsluiting van de themamaand en zullen de kinderen hun bevindingen presenteren aan de ouders. Uw wordt uigenodigd om een ontdekkingsreis te maken langs alle groepen. Kom langs en smul  met ons mee!


smaak te pakken

 

Meld u aan voor de Taalcursus

Tussen 11 en 15 maart kunt u zich inschrijven voor de cursus Taal en School. U ontvangt via Parro een link naar het inschrijfformulier. We starten op 8 april en gaan door tot het einde van het schooljaar. Deze cursus is speciaal voor ouders die beter Nederlands willen leren, meer willen weten over wat hun kind op school doet en beter willen leren praten met de juf of meester. 

De cursus is gratis en vindt iedere maandag en donderdag van 9 tot 12 uur plaats in ons Familieservicepunt.

 

Themabijeenkomst voorschool en kleuters: 'We gaan naar de boederij'

Op dinsdag 12 maart zijn alle ouders van de voorschool en groep 1-2 welkom bij de themabijeenkomst VVE.  We zijn gestart we met het thema ‘We gaan naar de boerderij’. U hoort tijdens deze bijeenkomst wat uw kind gaat leren en u krijgt tips over wat u thuis met uw kind kunt doen.

 

Dinsdag 19 maart: Kijkje in de klas

Wilt u weten hoe uw kind 'begrijpend' leesles krijgt op school? Hoe de instructies gaan en hoe de leerlingen samenwerken? Neem dan op dinsdag 19 maart een kijkje in de klas van uw kind.

U kunt vanaf 8.45 tot 9.15 meekijken bij een les 'begrijpend' lezen. 

kijkje in de klas

 

Vrijdag 22 maart: rondleiding voor nieuwe ouders

Op vrijdag 22 maart zijn ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind van harte welkom op onze school voor een rondleiding. Ook zullen we meer vertellen wat we belangrijk vinden en hoe ons onderwijs eruit ziet.

Aanmelden kan via juf Assia, tel: 020-6190966, a.mouhouti@askoscholen


Belangrijke data

Via deze link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

  

Studiedagen 2023-2024

Hieronder vindt u een lijst met de geplande studiedagen in dit schooljaar. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Donderdag 28 maart 2024
Vrijdag 17 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024

  

 

Vakantierooster 2023-2024

 

 

De eerste dag

De laatste dag 

 Goede Vrijdag en Pasen  Vrijdag 29 maart  Maandag 1 april
Meivakantie Maandag 29 april Vrijdag 10 mei
Pinksteren Maandag 20 mei Maandag 20 mei
Zomervakantie Vrijdag 19 juli Vrijdag 30 augustus
     
     

 

 

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Michel de Zwart & Assia Mouhouti
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.