• Nieuws

Open dag voorschool, naschoolse activiteiten, nieuwe IB'er, Smaak te pakken, luizencontrole

 

Beste ouders,

Mochten we het nog niet tegen u persoonlijk hebben gezegd: bij deze alsnog de beste wensen voor 2023! We gaan na een fijne vakantie weer uitgerust aan de slag. We verwelkomen een nieuwe intern begeleider (IB'er), Annetta Klaasen. In deze nieuwsbrief stellen we u aan haar voor. Ook leest u in deze editie over de open dag van de voorschool. De voorschool is de ideale voorbereiding op de basisschool voor kinderen vanaf 2 jaar.  Kom langs op 7 februari!

 

Versterking interne begeleiding onderbouw

Annetta Klaassen is afgelopen maandag gestart als intern begeleider voor de onderbouw. Ze vervangt Esther Dekker. Annetta werkt tot de voorjaarvakantie op de Lukasschool. Elke maandag, woensdag en vrijdag is ze aanwezig. Samen met Maryam Azdad zet ze zich in om alle leerlingen van de onderbouw zo goed mogelijk te laten leren. Loop bij vragen of ideeën gerust binnen, of stuur een email naar a.klaassen@askoscholen.nl.

annetta

 

Open dag voorschool

Dinsdag 7 janauari  houdt onze voorschool een open dag. De voorschool is de plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren.  Er is veel aandacht voor taal, kinderen maken veel nieuwe vriendjes en leren zindelijk worden. De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en is daarom de beste voorbereiding op de kleuterklas.

Op 7 februari bent u van harte welkom om rustig rond te kijken en uw vragen te stellen.

voorschool 

 

Luizencontrole - helpt u ook?

Na de vakantie controleren we alle leerlingen op luizen. We kunnen de hulp van ouders hierbij goed gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

 

Naschoolse activiteiten 

Aankomende week start de inschrijving voor de het volgende blok naschoolse activiteiten. Voor alle klassen is er weer iets leuks te doen. Voor de sporters is er racketsport (groep 2), basketbal (groep 3, 4 en 5) en freerunning (groep 7 en 8). Voor de leerlingen die liever creatief aan de slag gaan, hebben we kleuterdans (groep 1 en 2), schilder en fotografeer (groep 3, 4 en 5) en produce je beats (groep 6, 7 en 8). 

Leerlingen kunnen zich opgegeven via de link die volgende week op Parro komt te staan. 

Cute school girl in red glasses playing piano

  

Ziekmelden en op tijd komen 

Om de lessen goed te beginnen, is het belangrijk dat alle leerlingen in de klas zijn als de bel gaat. Wanneer er leerlingen te laat komen, is dat storend voor de hele klas. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Is uw kind ziek? Meld dit dan bij de administratie. Dat kan ook telefonisch op 020 - 619 09 66. U hoeft uw kind niet elke dag opnieuw ziek te melden.

  

Themamaand 'Smaak te pakken'

Vanaf 6 februari gaan we weer een maand lang smikkelen en smullen. Tijdens 'Smaak te pakken' leren de leerlingen alles over culturen door allerlei smaakvolle activiteiten rondom eten en drinken. Omdat wij op school leerlingen uit ontzettend veel verschillende culturen hebben, zijn ouders van harte welkom om iets te komen vertellen over hun eigen cultuur en bijhorende (eet)gewoontes. Wilt u de leerlingen kennis laten maken met uw (culinaire) achtergrond? Meld u dan bij Rosien. Dan kijken we samen welke activiteit daar het beste bij past. 

Op vrijdag 24 februari presenteren we tijdens een gezellige markt wat we hebben onderzocht, geleerd en gemaakt! Kom langs!

 Smaak te pakken

 

  

Belangrijke data

Via link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

 

Vakantierooster 2022/2023

 

 

Eerste dag

Laatste dag

Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 februari 2023 

Vrijdag 3 maart 2023 

Studiedag 

Maandag 6 maart 2023 

 

Goede vrijdag + 2e paasdag 

Vrijdag 7 april 2023

Maandag 10 april 2023

Meivakantie 

Maandag 24 april 2023

Vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart 

Donderdag 18 mei 2023

Vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag 

Studiedag

Studiedag

Maandag 29 mei 2023

Dinsdag 30 mei 2023

Vrijdag 30 juni 2023

 

Zomervakantie 

Vrijdag 21 juli 2023 

Vrijdag 1 september 2023 

 

  

De Lukasschool op social media

De Lukasschool is nu ook te volgen via Instagram! Hier vindt u een gezellig fotoverslag van (bijna) alles wat we doen op school. Ook vindt u ons op Twitter en Facebook. Uiteraard houden we hier rekening met de AVG wetgeving.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Bryan Limon
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.