• Berichten

Op 2 november 2023 bezocht de Inspectie van Onderwijs de Lukasschool

  

De Inspectie van Onderwijs bezocht de Lukasschool om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te onderzoeken. Hieronder leest u de bevindingen, wat er goed gaat en wat er beter kan.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Michel en Assia kunnen u hier meer over vertellen.

 

 

 

De bevindingen zijn gedaan op basis van onderstaande activiteiten

 • Documentanalyse en de website van de Lukasschool thema- en dagplanningen, voorbereidingen van activiteiten, kindvolgsysteem, etc.
 • Bijwonen van de inloop van de groepen 1-2.
 • Gesprek met ouders van de voor en vroegschool.
 • Lesobservaties in twee groepen 1-2.
 • Gesprek kwaliteitscoördinator en bouwcoördinator OB over het aanbod, zicht op ontwikkeling en de begeleiding van de groepen 1-2.
 • Gesprek met directie over het pedagogisch-didactisch handelen, visie, ambities en doelen, uitvoering en kwaliteitscultuur & evaluatie, verantwoording & dialoog.
 • Gesprek met leerkrachten die zijn bezocht.

 

Wat ging goed

 • De voorbereidingen zagen er goed verzorgd uit en de ontvangst was zeer prettig.
 • Het principe van de Familieschool is goed aanwezig. Dit is ook naar voren gekomen in het gesprek met de ouders. Er wordt veel gebruik gemaakt van de Familieservicepunt.
 • Mooi gebouw met veel ruimte.
 • Bevlogen leerkrachten en directie.
 • Goed onderwijs en teamleden die begaan zijn met ouders. Leerlingen zullen dit merken.
 • Goed pedagogisch klimaat.
 • Kinderen gaan goed met elkaar om.
 • Ze staan in een stand waarin ze kunnen leren.
 • Duidelijke plannen.
 • Thema planning.
 • Doelen waarop activiteiten zijn afgestemd SLO beredeneerd aanbod
 • Goede samenwerking met de voorschool.
 • Voorschool doet z’n werk goed. Leerlingen met zorg worden vroeg/goed gesignaleerd.
 • Breed aanbod in het naschoolse voor de leerlingen van de school. Is een verrijking in de brede ontwikkeling van kinderen.

Deze dingen staan en daarmee kan de school haar voordeel doen.

 

Wat kan beter 

Onderwijsinhoudelijke verbetertips:

 • Meer taal.
 • Het spelend leren verder uitbreiden (nu zag de inspectie veel kinderen aan tafeltjes werken en kinderen die speelden kwamen te weinig tot spelen omdat de leerkracht ze niet begeleidde). De school gaf als reactie dat er op andere momenten wel spelend wordt geleerd.
 • Huishoek creatiever aanpassen aan het thema. Bijv. boomhoek of boomhuis.
 • Het spel begeleiden in de hoeken en kinderen actief begeleiden in het oefenen van de leerdoelen. In hoeken de woordenschat vergroten.
 • Woordenschat aanbod versterken.
 • In de schoolgids en op de website ontbreekt de wettelijke kaders op het gebied van onderwijs aan het jonge kind (welke visie heeft de school op het kleuteronderwijs, welke doelen staan centraal en hoe wordt er gewerkt).