• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad 8 november 2021

 

16.00 – 18.00

Locatie: lokaal Amal

Voorzitter: Amal

Notulist: Desiree

Aanwezig: Monique, Kelly, Amal, Desiree, Fatima, Asma, Rafia, Sebastiaan, Oscar

                                   

Notulen en terugblik op gemaakte afspraken:

 • Notulen van de vorige vergadering is goedgekeurd
 • Maandag 13 december van 16.00uur tot 19.00 uur etentje 

 

Trakteren hoe staan wij erin?

 • Mr geeft advies aan directie om hier beleid op te schrijven. Kind in het zonnetje en niet meer trakteren. Past meer bij de visie van gelijke kansen.

Covid

 • GGD heeft op dit moment geen eenduidig advies. 

 • Heeft een kind nu corona, wordt er per situatie gekeken of er een pakketje word klaargelegd. Leerkracht overlegd hierin met directie. In geval van nood maakt de leerkracht een tasje klaar. Dit wordt op dag 1 voorbereid en kan die op dag 2 worden opgehaald. Geen instructie door de leerkracht. 

 • Mocht er een klas thuis komen te zitten, wordt het vorige plan gevolgd. Dag 1 heeft leerkracht nodig om thuisonderwijs te plannen, dag 2, 3, 4 en 5 is thuisonderwijs en vanaf dag 6 geen thuisonderwijs meer. 

NPO     

 • De grote lijnen van ons NPO plan staat op de website. 

 • Lukracht start met leergangen extra verdieping voor de leerkracht. 

 • Idee: Inspiratie ochtend NPO – ouders laten weten wat we doen in de school.

Begroting

 • Wij zouden het fijn vinden om de exploitatie 2020-2021 gespecificeerd te krijgen en het overzicht dat wij nu ontvangen hebben graag voorzien van opmerkingen. 

 • Op het moment dat begroting klaar is word deze verstuurd. 

 • OR begroting is in de maak. 

 

Terugkoppeling nieuwsbrief “hoe vaak wordt die geopend?”

 • Google Analytics is met onze school nog niet gekoppeld, aanvraag is nu de deur uit. ASKO is er mee bezig.


Meenemen naar volgende vergadering

 • Foto maken van de MR

 • Begroting, maar stukken graag eerder versturen. 

 • Begroting OR

 • NPO plan

 • Terugkoppeling inspiratieochtenden 

 • Evaluatie Kijkje in de klas

Rondvraag       

 • Communicatie Parro maar ook materialen verschilt met leerkrachten in de jaargroep. (leerblad). Eenduidige (standaard vermelden in je weekbericht) en wat geven we mee naar huis. 

 • De communicatie van leerkrachten uit dezelfde jaargroep verschilt erg. Ouders zouden graag willen dat de leerkrachten vermelden wanneer de toetsen zijn. Leerkrachten worden geïnformeerd dat dit voortaan in het weekbericht moet. 

 • Leerbladen moeten door iedere leerkracht voortaan via Parro digitaal verstuurd.

 • Kijkje in de klas is nu 2 weken en is deze keer even uit proberen. Organisatie in Parro is nog lastig. Evalueren tijdens de volgende vergadering op 17 januari 2022. Maar als het toelaatbaar is gaan we eerder en is de evaluatie per mail. 

 • MR zou graag het overzicht ontvangen tussen schooladviezen en schoolresultaten. 

 • Inspiratieochtenden eerste woensdag in de maand. Kan dit vaker, voor ouders die nooit op de woensdag kunnen. 

 • Voorschooltijden kunnen die gelijk met de schooltijden worden. Er zijn nu 2 sessies 1 in de ochtend 8.30 uur tot 12.15 uur en 1 in de middag 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 • Binnenplein wordt vernieuwd. 

Volgende ontmoeting

 • Maandag 13 december van 16.00 uur tot 19.00 uur etentje

Volgende vergadering

 • Maandag 17 januari 16.00 – 1800u