• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad 23 juni 2021

 

16.00 – 18.00
Locatie: Online

Voorzitter       : Amal
Notulist           : Jeffrey 
Afwezig: Souad, Renée
Toehoorder: Monique Duin, Kelly Brugman 

 

Brief werving OMR

Fadila

z.s.m.

1ste Brief verspreiden onder personeel/leerlingen.

Desiree, Amal 

z.s.m.

2de brief verspreiden onder personeel/leerlingen.

PMR

Augustus/september 2021

Foto MR voor zichtbaarheid

MR

Augustus/september 2021

Goedkeuren MR jaarverslag

MR

22 september

NPO voortgang op agenda

MR

Alle vergaderingen.

 

  1. Opening vergadering

  • Notulen 26 mei goedgekeurd.
  • Jaarverslag van de MR is gedeeld met de MR

  1. Nationaal Programma Onderwijs

  • Het NPO ligt ter instemming voor de MR. Op het moment van de vergadering is niet ingestemd met het plan. Als MR willen wij een duidelijker beeld hebben van de visie en het beleid rondom het onderdeeld co-teaching.
  • De stemming, zal nadat wij deze verduidelijking hebben gekregen via de mail plaatsvinden.

  1. COVID maatregelen juni en nieuw schooljaar.

  • In het nieuwe schooljaar zullen wij als school voorzichtig zijn om niet meteen weer helemaal vol te zijn met externen en ouders. Daarom is er voor gekozen dat de jongen leerlingen ’s ochtends wel door ouders naar de klassen worden gebracht en dat de leerlingen om 14.30 door de leerkracht naar buiten zullen worden gebracht

  1. Personeel

  • Wij nemen als afscheid van vier collega’s. Groep 1/2 E zal aan het begin van het nieuwe schooljaar worden opgeheven. De kleuters worden verdeeld over andere groepen.