• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad maandag 20 juni 2022

 

16.00 – 18.00

Locatie: fysiek lokaal 8bB

Voorzitter: Amal

Notulist: Desiree

Aanwezig: Monique, Amal, Desiree, Fatima, Sebastiaan, Oscar
Afwezig: Asma, Rafia, Kelly

                                   

Opening vergadering en Notulen

 • Notulen akkoord
 • Punten actielijst: 
 • Oscar is nog niet toegekomen aan de vragen voor het VO op papier te zetten. 
 • Vragen Focus PO is nog niet gelukt vanwege wisseling. 

Verkiezingen

 • PMR verkiezingen lopen uitslag komt a.s. woensdag
 • OMR verkiezingen, want er is een aanmeldingen van een andere ouder. Voorkeur om verkiezingen digitaal te versturen. Amal stuurt een testversie om te testen. 

Wisseling studiedagen                                                            

 • De studiedagen van 13 en 14 okt 2022 worden verplaatst naar studiedag op vr 14-10-22 en op vr 30-6-23.
 • Vrijdag 30 juni heeft te maken met de grote schoolanalyse om met het hele team. 
 • 21 april is het Suikerfeest. Sebastiaan gaat erachteraan of de koningsspelen veranderd kunnen worden van dag bijvoorbeeld naar 20 april. 

 

NPO plan nieuwe evaluatie bespreken en blik naar de toekomst 2022-2023

 • De MR heeft heel goed gekeken naar het NPO plan en de evaluatie. Wij hebben hier een terugkoppeling met aanvullende vragen overgeschreven. Deze wordt met de notulen samen doorgestuurd naar directie. 

Actielijst

 • Focus P.O. uitleg volgende vergadering. 
 • Uitzetten verkiezingen OMR lid

Volgende vergadering

 • Maandag 26 september 16.00 – 18.00