• Nieuws

Notulen bijeenkomst medezeggenschapsraad 17 januari 2022

 

16.00 – 18.15

Locatie: lokaal Amal

Voorzitter: Amal

Notulist: Desiree

Afwezig: Kellly

Aanwezig: Monique, Amal, Desiree, Fatima, Asma, Rafia, Oscar

                                   

Opening vergadering en Notulen 

 • Geen vragen over de notulen.  


Geldstromen in het onderwijs 

 • Wie heeft er interesse in deze cursus? De cursus volgen als groep is voordeliger dan individueel. Hieronder staat de link naar de cursus. Voor de volgende vergadering leest iedereen het even door. 

https://www.aobmedezeggenschap.nl/cursussen/taakbeleid-formatieplan-en-financien/ 

NPO       

 •  NPO plan staat in grote lijnen. Instemming geldt voor 1 jaar. NPO plan voor volgend schooljaar wordt nog aan gewerkt, maar staat al wel deels in plan van vorig jaar geschreven.   

Voor definitieve versie is het raamwerk van studiedagen en vakantie nodig. 

 • Iedereen leest voor de volgende vergadering het NPO plan door met focus schooljaar 2022-2023. Het plan word gedeeld met de notulen.  
 • Bij de volgende vergadering gaan wij evalueren en NPO plan 2022-2023 bespreken (30 minuten minimaal volgende vergadering) 


Covid &
 Ouders in de school 

 • Covid is de wereld nog niet uit, maar steeds meer gaat open. Als afsluiting themamaand Smaak te pakken (31-03-22) willen wij dit doen met een markt en groot feest. 
  Plan is om vanaf bepaalde datum de ochtend inloop weer te laten starten. Ouders kunnen vanaf dan weer de school in om hun kinderen te brengen naar de klas. Inloop is voor de ochtend en als de bel gaat, moeten zij de school weer verlaten. 
  PMR gaat bij het personeel peilen hoe die er in staan. De uitkomst deelt Amal met de MR en wordt er definitief besluit genomen.  

Ouders geven het te missen. Zij vinden de inloop prettig en stimuleert de ouderbetrokkenheid. Ouders geven ook aan het gevoel te hebben veel te missen van wat er in school gebeurd.   


Vakantieregeling 22-23 en 
meerjarenurentabel 

 • Jaar loopt van 1 oktober tot 30 september.  
 • Vakantieregeling 22-23 is officieel goedgekeurd. Amal stuurt deze naar Sebastiaan.  
 • Meerjarenurentabel was niet akkoord.  

Sebastiaan past hem aan en nieuwe versie wordt met de notulen meegestuurd.  


Begroting OR 

 • Begroting is gebaseerd op voorgaande jaren. Voorgaande jaren zijn slecht vergelijkingsmateriaal vanwege corona. Uitgaven verschillen per jaar vanwege kosten schoolreisje en leerlingenaantal. In de week dat kinderbijslag komt, organiseren wij weer een betalingsweek voor ouderbijdrage. Benadering is belangrijk voor het betalen van de ouderbijdrage. Vanwege corona is dit heel lastig geweest. Penningmeester doet het nog 2 jaar, maar zij heeft iemand nodig die haar gaat vervangen en die zij kan inwerken.  


Meenemen naar volgende vergadering 

 • Deelnemen aan aob cursus van Oscar 
 • NPO plan evalueren en NPO plan 2022-2023 bespreken (30 minuten minimaal) 
 • Meerjarenurentabel nu akkoord? 


Rondvraag 

 • Impuls: gaat een peiling uitzetten onder de huidige ouders hoe zij het zien zitten als de tijden worden aangepast. Daarna willen zij eventueel de tijden aan gaan passen.  
 • Druk bezig met Lukasschool 2 tot 12 jaar. Zijn druk bezig om Impuls (voorschool) bij de Lukasschool te betrekken.  


Volgende vergadering 

 • Maandag 16 mei 16.00 – 18.00