Wij heten uw kind graag welkom op onze school! 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

In deze anim​atie ‘Naar de basisschool' van de gemeente​ worden de stappen duidelijk uitgelegd. Onder het filmpje kunt u alle stappen nog eens rustig doorlezen.

 


Aanmeldprocedure

U heeft de informatie op onze website en in de schoolgids gelezen en (na het maken van een afspraak) een bezoekje aan onze school gebracht. We vinden het leuk om u te ontvangen en de school te laten zien.

U bent vervolgens tot de conclusie gekomen dat de Lukasschool het best bij uw kind en u past. 

Welke stappen volgt u nu om uw kind bij ons op school aan te melden?

 

Sluitingsdata voor aanmelden

Geboortedag kind:

 • Van 1 september 2019 t/m 31 december 2019: aanmelden voor 9 maart 2023

 • Van 1 januari 2020 t/m 30 april 2020: aanmelden voor 1 juni 2023

 • Van 1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020: aanmelden voor 2 nov 2023


Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school.

Door op sch​oolwijzer.nl de postcode en het huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind in te vullen, is te zien op welke school uw kind de voorrang geldt. ​Bij voorrang op verschillende locaties, kunt u zelf kiezen welke locatie uw eerste voorkeur heeft.


Aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. 

 • Ook als uw kind naar de Lukas Voorschool gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school. 

 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. 

Dit geldt in de volgende situaties: 

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie);
 2. uw kind zit op een IKC (Integraal Kind Centrum);
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Indien u voor uw bezoek even met onze school belt, kunnen wij u informeren over welke papieren u mee dient te brengen.

Geen voorkeursformulier?

Voorkeursformulieren zonder voorgedrukte gegevens zijn hier te downloaden  Voorkeursformulier basisschool 2022-2023.pdf. Wanneer u gebruik maakt van een voorkeursformulier zonder voorgedrukte gegevens, dient u een adresbewijs mee te nemen, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.


Een plaats op de basisschool
​​​​

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. 
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.


Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. 
Voor de 1voorkeur gaat dit als volgt:

   1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie. 

   2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

    b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

   1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

   2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

   3. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 


Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:


6.       Het kind heeft een voorrangsschool als 2t/m 10e voorkeur.

7.       Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10voorkeur. 

8.       Het kind woont buiten Amsterdam.


Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden. 


Wenprocedure

Kinderen die 4 jaar worden, stromen gedurende het gehele jaar in, met uitzondering van de laatste maand van het schooljaar. Kinderen die in die maand 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie.

In de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind,​ mag het vier dagdelen komen wennen bij ons op school. De leerkracht neemt contact met u op om de wendagen af te spreken. Ook zal de leerkracht een afspraak maken voor het intakegesprek. Kinderen die op de Voorschool Lukas zitten, komen met de leidsters wennen en de leidsters zorgen, na toestemming van de ouders, voor een ‘warme overdracht’ richting de kleutergroepen van onze school.​


Meer informatie
  

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl 
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. 


Verhuizer / zij-instromer?

Bent u verhuisd naar Osdorp en op zoek naar een school of wilt u overstappen naar onze school? Dan is het belangrijk om te melden dat wij niet in alle groepen plek hebben. Tip: bel eerst de school voordat u langskomt. Dit voorkomt een eventuele teleurstelling.